VU test nieuwe methode voor ouders van blinde of slechtziende kinderen

Subsidie van €150.000 van ZonMW-Inzicht

15-02-2013 | 15:43

Onderzoekers van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek krijgen een subsidie van €150.000 van ZonMW-Inzicht voor onderzoek naar een nieuwe methode om ouders van (zeer) jonge kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking te begeleiden.

Als baby’s blind of slechtziend zijn, hebben ouders behoefte aan hulp om goed contact op te kunnen bouwen. Hiervoor bestaat nog geen bewezen effectieve methode. Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) is een programma voor opvoedingsondersteuning dat gericht is op het bevorderen van veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen. Onderzoekers van de VU zullen het programma aanpassen voor ouders van kinderen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperkingen. Zij bekijken daarbij welke aanpassingen nodig zijn, wat het effect van de methode is op opvoeding en kwaliteit van de ouder-kind relatie, en wat de meerwaarde is ten opzichte van reguliere begeleiding.

Ze doen dit samen met deskundigen van de Universiteit Leiden, Koninklijke Visio en Bartiméus.