VU laat nieuwe onderzoekscommissie kwestie Nijkamp uitzoeken

Over het grijze gebied tussen zelfcitaties en plagiaat

07-01-2014 | 15:19

Het College van Bestuur heeft besloten een onafhankelijke commissie in te stellen om nader uit te zoeken wat de gevolgen zijn van de wetenschappelijke handelwijze van ruimtelijk econoom Peter Nijkamp. Dit naar aanleiding van de conclusies van de commissie, die de beschuldigingen van schending van de wetenschappelijke integriteit van VU-promovenda Karima Kourtit uitzocht. Nijkamp was tot voor kort promotor bij het beoogde proefschrift van Kourtit.

In tegenstelling tot wat de Volkskrant 7 januari 2014 beweerde heeft de VU deze zaak niet maandenlang onder de pet gehouden, maar volgens de regels van de daarvoor landelijk afgesproken procedure behandeld.

Uit het rapport van de commissie en de samenvatting blijkt dat in het manuscript van Kourtit sprake is van zelf-citaties, zonder duidelijke verwijzing. Dit valt naar het oordeel van de commissie onder de definitie plagiaat. Promotor Nijkamp en Kourtit zeggen volgens gangbare gebruiken binnen de internationale wetenschappelijke wereld te hebben gehandeld.
Hoewel de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening zich niet expliciet uitlaat over de vraag of en wanneer zelfcitaties als plagiaat moeten worden bestempeld, heeft het College van Bestuur van de VU de conclusies van de commissie overgenomen en daarmee afstand genomen van de opvatting van betrokkenen.

Het College van Bestuur wil de nieuw in te stellen onderzoekscommissie het gehele werk van Nijkamp laten beoordelen op (zelf)plagiaat op basis van nationale en internationale richtlijnen inzake wetenschappelijke integriteit, rekening houdend met het feit dat de richtlijnen in de loop der jaren zijn aangescherpt. Het College van Bestuur beoogt hiermee te laten beoordelen in hoeverre collega’s of promovendi waarmee Nijkamp heeft samengewerkt zijn geschaad en in hoeverre sprake is van een ongepast gebruik van eerder werk van betrokkene.

Het College van Bestuur van de VU zal bovendien de Koninklijke Academie van Wetenschappen vragen of zij aanleiding ziet meer duidelijkheid te scheppen in de grenzen die er getrokken kunnen en moeten worden tussen plagiaat en zelfcitatie.

Contact over dit nieuwsbericht verloopt uitsluitend via e-mail aan Persvoorlichting VU: pers@vu.nl