Vleesvrije dagen of kleinere porties beter vlees allebei winst voor gezondheid en duurzaamheid

Er is steeds meer kritiek op de overdadige vleesconsumptie in Westerse landen. Die is nadelig voor menselijke gezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu en voor onze toekomstige voedselvoorziening. Onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam Joop de Boer en Harry Aiking keken enerzijds naar de omvang van de gezondheids- en milieuproblemen door consumptie van eiwit – het hoofdbestanddeel van vlees – en anderzijds naar consumentengedrag en -voorkeuren. De Nederlandse eiwitconsumptie moet met een derde worden verminderd en het intensief geproduceerde vlees vervangen door plantaardige eiwitten en extensief geproduceerd vlees, zoals van kleine groepen grazende koeien op grote stukken grasland. Dit zeggen zij in hun artikel "Meatless days" or "less but better?". Om het gewenste effect te bereiken moeten consumenten dit dan wel op de goede manier aanpakken. Nederland loopt op dit gebied achter.

25-03-2014 | 9:16

Let ook op met vis, ei en zuivel: ook dierlijk eiwit
Het is niet nodig dat iedereen vegetariër wordt, want het invoeren van een of twee vleesvrije dagen of het overschakelen naar kleinere porties duurzamer vlees levert al veel verbetering op, zo stellen de VU-onderzoekers. Aiking: “Mede door de toenemende populariteit van ‘meatless Monday’, stijgt het aantal consumenten dat het vlees op hun bord vervangt, maar zij kiezen dan vaak producten zoals vis, ei of kaas, die wel ‘vleesvrij’ zijn, maar die qua milieueffecten niet veel voor vlees onderdoen. Daarom is de symbolische betekenis van de vleesvrije dag vooralsnog groter dan het reële effect.”

Lees verder in het persbericht