12 miljoen voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen

CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen waaronder de VU, ontvangt een NWO-subsidie van 12 miljoen euro voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur waarmee grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar worden gekoppeld en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. Zo wordt het mogelijk om grote discipline-overschrijdende vragen te onderzoeken over cultuur en maatschappelijke verandering.

01-07-2014 | 14:42

Massale hoeveelheden analoge bronnen, zoals tekst, afbeeldingen en audiovisuele data, worden in hoog tempo gedigitaliseerd. Deze data maken innovatief geesteswetenschappelijk onderzoek op hoog niveau mogelijk. Spinozaprijswinnaar Piek Vossen is betrokken bij de ICT-kant. Hij gaat zich met name richten op de semantische analyse van teksten, het bepalen van concept drift = het veranderen van betekenissen in tijd en door taalcontact. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een diachroon wordnet. Dat geeft weer hoe het semantische netwerk van het Nederlands zich heeft ontwikkeld in de loop der tijd en/of verschillende dialecten en hoe daarvoor evidentie te vinden is in de taaldata. Welke factoren spelen daarbij een rol? Kunnen we zien dat nieuwe metaforische betekenissen een intrede doen in de taal als gevolg van nieuwe technologische en culturele ontwikkelingen? Hoe ontwikkelen aanduidingen van emoties zich in de loop der tijd? Hebben woorden in de loop der tijd meer of minder negatieve of positieve connotaties gekregen?

CLARIAH, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities, heeft als doel de geavanceerde ICT-hulpmiddelen te faciliteren die noodzakelijk zijn voor dit vernieuwende geesteswetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen zo toegang tot grote verzamelingen digitale data en innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data. Zowel de data als de tools zullen duurzaam worden beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut zijn voor geesteswetenschappers als letterkundigen, historici en archeologen, taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers.

CLARIAH levert de Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren CLARIN en DARIAH.

In CLARIAH zijn drie deelgebieden ondergebracht:
·         Sociaal economische geschiedenis: VU, Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
·         Taalkunde: VU, Meertens Instituut en Universiteit van Nijmegen
.         Mediastudies: Universiteit van Amsterdam en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Bekijk hier het filmpje