Verandering in DNA kan in de toekomst malariamuggen onschadelijk maken

Ecosystemen reguleren via DNA-manipulatie

22-07-2014 | 17:01

Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuwe technologie ontwikkeld om wijzigingen in genetisch materiaal van organismen aan te brengen en die verandering in  bijvoorbeeld malariamuggen te verspreiden. Universitair docent Jeantine Lunshof is zowel verbonden aan de VU als de Harvard Medical School en is ook bij het onderzoek betrokken.

De zogenaamde CRISPR technologie, gebaseerd op een natuurlijk mechanisme, maakt zeer exacte en doelgerichte verandering van DNA mogelijk. In combinatie met zogenaamde ‘gene drives’, ook een mechanisme dat in de natuur voorkomt, kunnen malariamuggen genetisch zo veranderd worden, dat de malariaparasiet niet meer kan worden overgebracht. Het gene drive mechanisme zorgt ervoor dat de genetische verandering aan nakomelingen wordt overgedragen en zo in de muggenpopulatie wordt verspreid.

Een multidisciplinair team wetenschappers, waaronder Jeantine Lunshof, roept wetenschappers, beleidsmakers en het brede publiek in een serie van drie artikelen - in eLife, Science en in Scientific American - op om een publieke discussie over deze ingrijpende techniek te starten. In de toekomst kan de toepassing ervan bijdragen aan effectieve plaagbestrijding en aan duurzame landbouw, maar eerst moeten de ethische, juridische en beleidsmatige kanten van het verantwoord inzetten van de techniek worden belicht.