Nieuwe rector magnificus voor Vrije Universiteit Amsterdam

Vinod Subramaniam start 1 september

18-06-2015 | 11:20

De Raad van Toezicht (RvT) Stichting VU-VUmc heeft prof. dr. V. (Vinod) Subramaniam benoemd als rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Per 1 september neemt hij het rectoraat over van Frank van der Duijn Schouten, die sinds 1 mei 2013 rector magnificus is. De nieuwe rector is op dit moment directeur van het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam en hoogleraar bij de Universiteit Twente. Wim Kuijken, voorzitter van de Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht ziet in Vinod Subramaniam een toegankelijke en verbindende rector. Hij brengt diversiteit en internationale ervaring en perspectief mee; dat helpt om diversiteit en de ambitie tot verdere internationalisering nog nadrukkelijker binnen de VU te realiseren. Daarbij heeft hij een sterk onderzoeksprofiel en is hij zich zeer bewust van de belangrijke onderwijstaken van onze universiteit waarvoor hij zich zeer zal inzetten.”

Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur: ”Ik ben zeer verheugd dat Vinod Subramaniam het CvB komt versterken. Met zijn achtergrond, zijn wetenschappelijke statuur en zijn persoonlijkheid is hij in staat het goede werk van Frank van der Duijn Schouten voort te zetten en naar een nieuwe tijd te brengen.”

Universitaire ervaring
Subramaniam (1967, India) studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in 1996 aan de University of Michigan in de Verenigde Staten in de technische natuurkunde, op de toepassing van laserspectroscopie voor eiwitonderzoek. Hij was daarna onder meer verbonden aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Duitsland en in 2002 vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk om bij AstraZeneca senioronderzoeker te worden. In 2004 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. Subramaniam is sinds 2011 senior fellow en gasthoogleraar aan de Zukunftskolleg van de universiteit van Konstanz in Duitsland. Ook was hij wetenschappelijke directeur van MIRA, het instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente waar het samenspel tussen de driehoek onderzoek (fundamenteel en toegepast), praktijk (klinische basis en vraag) en ondernemerschap centraal staat. Hij geeft over zijn nieuwe functie aan:  “Ik ervaar de VU als een bijzondere universiteit, onder meer vanwege de grote diversiteit in de studentenpopulatie, waardoor de VU haar maatschappelijke taak als universiteit zeer goed kan vervullen. Daarnaast werken er aan de VU wetenschappers van wereldklasse en zeer betrokken docenten die zich dagelijks inzetten voor het onderwijs aan hun studenten. Ik zie ernaar uit hier als rector magnificus een bijdrage aan te kunnen leveren, samen met de medewerkers en studenten.”

De benoeming van de nieuwe rector magnificus is in nauwe samenspraak met hoogleraren, medewerkers, studenten en de medezeggenschap tot stand gekomen.

Vinod Subramaniam
Foto: Henkjan Boluijt