Paul Govaerts benoemd op VU-leerstoel Spraakcodering

Per 1 februari is Paul Govaerts benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Spraakcodering en Assistieve Gehoortechnologie’ aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. De leerstoel is bij de VU ingesteld door Cochlear Technology Center Europe, een hoogtechnologisch bedrijf dat gericht is op het onderzoek naar en de ontwikkeling van cochleaire implantaten. Het bedrijf maakt deel uit van Cochlear Ltd., een Australisch bedrijf dat werd opgericht in 1981 en wereldleider is op het gebied van dergelijke innovatieve implanteerbare gehoortoestellen.

20-04-2015 | 14:04

Govaerts gaat op deze leerstoel mede invulling geven aan het onderzoeksspeerpunt Digitale Geesteswetenschappen (eHumanities) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij zal zich in het bijzonder richten op de analyse van omvangrijke datasets afkomstig van gehoortesten. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt om de spraakprocessor van het cochleaire implantaat optimaal af te regelen, en dit in functie van de individuele behoeften van de gebruiker.

Met Govaerts haalt de VU een toponderzoeker in huis op het gebied van de cochleaire implantatie. Als medisch specialist in de Keel-, Neus- en Oorheelkunde en als onderzoeker verrichtte hij baanbrekend werk wat betreft neonatale gehoorscreening, de genetica van slechthorendheid en de vroege taal- en spraakverwerving van jonge slechthorende kinderen. Zijn onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire oriëntatie. Govaerts probeert inzichten uit de toegepaste taalwetenschap, de audiologie en de toegepaste informatica gezamenlijk in te zetten om het spraakverstaan bij dove en slechthorende mensen die gebruik maken van een cochleair implantaat te verbeteren.

Eerder dit jaar werd aan de VU en het VUmc het nieuwe Language and Hearing Center Amsterdam opgericht, een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en klinisch werk rond “Taal en Gehoor”. Dit multidisciplinaire platform is een samenwerkingsverband tussen het Network Institute (www.networkinstitute.org) en het EMGO+ Institute for Health and Care Research (www.emgo.nl) waarbij onderzoek wordt ingezet om een ‘Good Clinical Practice’ van diagnostische en therapeutische technieken te ontwikkelen, die ten dienste staan van het optimaliseren van het spraakverstaan bij slechthorenden.

Donderdag 28 mei om 15.45 uur houdt Paul Govaerts zijn oratie in de Aula van de Vrije Universiteit.