Reactie VU debat Anatolia

Studentenvereniging Anatolia organiseert 24 april het debat What happened during 1915-1919 in the Ottoman Empire

14-04-2015 | 11:01

Verschillende media berichten dat op 24 april prof. McCarthy, die de Armeense genocide ontkent, een lezing zal verzorgen op de VU. De organisator van deze bijeenkomst is Studentenvereniging Anatolia. Begin februari heeft SV Anatolia een aanvraag voor een zaal ingediend om een debat te organiseren. Daarbij zou ruimte zijn voor verschillende perspectieven doordat tenminste één andere hoogleraar zou worden uitgenodigd, te weten prof. dr. Erik-Jan Zurcher. Daarmee voldeed de aanvraag aan de criteria die de VU stelt in het protocol "aanvraagcriteria verhuur onderwijsruimten VU”. De aanvraag betreft daarmee géén lezing maar een debat of open dialoog.
 
De VU hecht bij uitstek - als academische gemeenschap - aan het faciliteren van een evenwichtige debat waarin ruimte is voor verschillende perspectieven. Als blijkt de huidige vorm van de bijeenkomst geen ruimte biedt voor verschillende perspectieven, zal de VU de bijeenkomst opnieuw beoordelen. Het protocol voor het verhuren van onderwijsruimten sluit bijeenkomsten zonder oogmerk van een debat of open dialoog of bijeenkomsten met propagandadoeleinden voor één partij, uit. Als uit de nieuwe beoordeling blijkt dat enkel prof. McCarthy zal optreden is er geen sprake van een evenwichtig debat en zal de bijeenkomst worden uitgesteld totdat daarvan sprake is.

Update 23 april
De lezing van Anatolia zal plaatsvinden in congreszaal Aristo Amsterdam.

Update 17 april

In tegenstelling tot wat in het persbericht van s.v. Anatolia staat, zal de lezing van prof. McCarthy niet plaatsvinden op de VU. Het College van Bestuur heeft de studenten donderdag 16 april mondeling en schriftelijk laten weten dat de VU voor de lezing in de huidige vorm geen zaal ter beschikking stelt. Ook heeft de VU inderdaad haar excuses aangeboden, maar zoals ook in de eerdere berichtgeving op deze pagina staat, deed zij dat voor het feit dat de aanvraag per abuis is goedgekeurd. De VU juicht academische debatten toe, juist vanwege het feit dat daar in de huidige vorm van de lezing geen sprake van is, stelt de VU geen ruimte ter beschikking. Het College van Bestuur van de VU blijft bereid om met s.v. Anatolia te spreken over een evenwichtige discussiebijeenkomst.

Update 16 april
Het voorgenomen debat met prof. McCarthy op 24 april aanstaande zal in de huidige vorm in een ruimte van de VU niet plaats vinden. Inmiddels heeft de VU overleg gehad met s.v. Anatolia. De VU heeft per abuis de aanvraag voor een ruimte voor een lezing van McCarthy van s.v. Anatolia goedgekeurd, omdat die werd verward met een eerder goedgekeurde aanvraag, waar een spreker in debat zou gaan met McCarthy. Voor dit misverstand heeft de universiteit haar excuses aangeboden aan s.v. Anatolia. Het College van Bestuur heeft de studenten inmiddels laten weten dat de lezing in de huidige vorm geen plaats kan vinden in een ruimte van de VU vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot academisch debat. Het protocol voor het verhuren van onderwijsruimten sluit bijeenkomsten uit zonder oogmerk van een debat of open dialoog of bijeenkomsten met propagandadoeleinden voor één partij. In de afgelopen dagen heeft de VU meerdere wetenschappers, experts en politici gevraagd of zij in beginsel bereid zijn om een uitnodiging van s.v. Anatolia te ontvangen om bij te dragen aan het debat. De huidige inspanningen om alsnog een evenwichtige bijeenkomst plaats te laten vinden hebben nog geen resultaten opgeleverd. Het College van Bestuur van de VU blijft bereid om met s.v. Anatolia te spreken over een evenwichtige discussiebijeenkomst.