VU-hoogleraar August den Hollander op leerstoel Religieus erfgoed

Vanaf 1 september 2015 is August den Hollander hoogleraar op de leerstoel Religieus erfgoed bij de faculteit Godgeleerdheid aan de VU. Het is een uitbreiding en verbreding van de bestaande (deeltijdse) leerstoel ‘Geschiedenis van het religieuze boek’ waarop Den Hollander vanaf 2006 hoogleraar is. De leerstoel Religieus erfgoed is mede mogelijk gemaakt door de De Ruusscher Stichting die nauw verbonden is met de Waalse Kerk in Amsterdam.

01-06-2015 | 12:31

Religieus erfgoed in Nederland
Het onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening van de leerstoel Religieus erfgoed concentreren zich op het roerend materieel en immaterieel religieus erfgoed in Nederland. De leerstoel besteedt daarin vooral aandacht aan het erfgoed dat in relatie staat tot de cultuur en de identiteit van religieuze migrantengemeenschappen in Nederland, in het bijzonder die van de Waalse kerk. De Waalse kerken in Nederland werden gevormd door protestantse (geloofs)vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk in de 16e en 17e eeuw (Walen en Hugenoten). “De geschiedenis van de Waalse kerken in Nederland is een blijvende inspiratiebron, ook voor jongeren”, zegt Den Hollander. “Dat illustreert het belang om religieus gedachtengoed en erfgoed zo danig levend te houden en te beheren, dat ze mensen in de toekomst nog kunnen inspireren.”

Ook voor de geschiedenis van economie, wetenschap, literatuur en (boek)cultuur in de vroegmoderne tijd blijft het bestuderen van de geschiedenis van de Walen en Hugenoten en hun kerken belangrijk. Een grote rol daarin spelen de lokale archieven zoals in Amsterdam en in het bijzonder de Waalse bibliotheek, die onder beheer staat van de Leidse universiteitsbibliotheek en waar nog vele schatten wachten om te worden opgedolven.

Loopbaan
August den Hollander promoveerde in 1997 aan de Vrije Universiteit cum laude op een filologische, kerk- en boekhistorische studie: De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545. In 2002 werd hij hoogleraar (op persoonlijke titel) voor het Nederlandse godsdienstige boek aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2006 was hij hoogleraar (in deeltijd) voor de leerstoel ‘Geschiedenis van het religieuze boek’ aan de Vrije Universiteit en sinds 2012 tevens hoogleraar voor de Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750 aan de Universiteit Antwerpen.