Rubicon voor bewegingswetenschapper Devika Narain

Devika Narain van de faculteit Bewegingswetenschappen en nu werkzaam als onderzoeker bij NASA gaat 24 maanden naar de Verenigde Staten, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Brain & Cognitive Sciences met haar onderzoeksproject Van signalen tot gedrag – The origins of Bayesian Behavior in the brain.

13-01-2015 | 13:10

Van signalen tot gedrag – The origins of Bayesian Behavior in the brain 
Onze zintuigen ontvangen signalen uit onze omgeving en sturen deze informatie door naar ons zenuwstelsel. Het zenuwstelsel gebruikt deze signalen om passend gedrag te genereren. Dit onderzoek heeft tot doel de mechanismes die neurosignalen in gedrag te vertalen en te ontrafelen.

Rubicon
94 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon. De gehonoreerde wetenschappers kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 40 tot 50 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden). Het programma Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die uiteindelijk leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'.

NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.