Oratie: Bewogen door media en emotie

Hoogleraar Mediapsychologie en Communicatie Elly Konijn ontwikkelde de wereldwijd unieke studierichting Mediapsychologie. In haar oratie woensdag 30 september passeert een breed palet aan media de revue: van theater tot reality soaps, van video games tot sociale robots .... emoties spelen daarin een centrale rol. Aan de hand van studies illustreert zij hoe de media van invloed kunnen zijn op mensen door de emoties die dat bij hen oproept. Alsook door de emoties die mensen drijft om zich tot bepaalde media te richten of er daarna iets mee te doen.

22-09-2015 | 9:51

Nadrukkelijk stelt Konijn dat de media niet zonder meer van invloed zijn in een 1-op-1-relatie. Het maakt uit of iemand vatbaar is voor bepaalde media-inhoud, in positieve of in negatieve zin. Aan de hand van voorbeelden uit haar onderzoek laat zij zien hoe gretige jongeren zich laten leiden door helden in video games; hoe boze cyberpesters en slachtoffers in een vicieuze cirkel vastlopen; hoe ijdele meiden zich spiegelen aan een ultra-dun mode-ideaal; hoe eenzame ouderen zich hechten aan een robot. Deze kennis helpt om, waar nodig, weerbaarheid te ontwikkelen en media effectief in te zetten voor educatie, de ontwikkeling van sociale vaardigheden, de creatieve industrie, en in de gezondheidszorg. Bij dit laatste is vooral het onderzoek naar sociale robots opzienbarend.

Elly Konijn houdt haar oratie woensdag 30 september om 15.45 in de Aula van de VU. Iedereen is welkom.