Prestigieuze Veni-beurs voor vijf veelbelovende jonge VU-wetenschappers

Vijf veelbelovende jonge wetenschappers van de VU krijgen een prestigieuze Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). De onderzoekers krijgen elk maximaal 250.000 euro om drie jaar lang onderzoek te doen. Met de Veni-beurzen zetten de wetenschappers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière.

17-07-2015 | 12:07

In de Veni-ronde van 2015 investeert NWO in totaal ruim 40 miljoen euro in ongebonden en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek voor 161 onderzoekers. De gehonoreerde wetenschappers gaan zich richten op uiteenlopende onderwerpen. Met een Veni-financiering kunnen zij tot drie jaar onderzoek doen.

De volgende projecten van wetenschappers van de VU kunnen dankzij een Veni-beurs van start gaan:

Tussen de regels door lezen
De manier waarop informatie wordt weergegeven kan onze beeldvorming beïnvloeden. Onderzoekers gebruiken automatische tekstanalyse om te ontdekken hoe verschillende bronnen mensen beschrijven. Taalkundige Antske Fokkens van de Faculteit der Geesteswetenschappen gaat onderzoeken welke eigenschappen en daden vaak samen worden genoemd. Hoe kunnen wetenschappers van andere vakgebieden deze informatie gebruiken om beeldvorming te onderzoeken?

Waarom lees jij beter dan ik?
Kinderen verschillen enorm in hoe goed ze lezen. Gedragsgeneticus Elsje van Bergen van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek gaat ontrafelen welk samenspel tussen genen en omgeving hier verantwoordelijk voor is. Geldt voor leesvaardigheid: zo ouder zo kind? En zo ja, komt dat dan door de genen die ouders doorgeven of de omgeving die ouders creëren?

Een baan in de bijstand?
Bijstandsgerechtigden die verplicht arbeid zonder loon verrichten zijn net als reguliere werknemers onderworpen aan het gezag van een leidinggevende, maar worden daarbij niet altijd beschermd door het reguliere arbeidsrecht. Anja Eleveld van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid onderzoekt of en hoe het gezag van de leidinggevende kan worden ingeperkt door externe regels.

Econometrischemethoden voor de beoordeling van niet-standaard effecten monetair beleid
De wereldwijde financiële crisis heeft geleid tot monetaire interventies en strengere financiële regelgeving. Maar is het effect van dergelijke maatregelen langdurig of verdwijnt het snel? En leiden ze tot de gewenste resultaten? Dit gaat Julia Schaumburg van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde onderzoeken met behulp van flexibele, nieuw ontwikkelde econometrische methoden.

Meer gelijkheid voor vreemdelingen?
Beschermt het recht vreemdelingen tegen ongelijke behandeling op grond van hun nationaliteit? Of zijn zij buitenstaanders voor wie het recht op gelijke behandeling niet geldt? Jurist Karin de Vries onderzoekt wat de rol van nationaliteit is in het non-discriminatierecht.