Nieuwe leerstoel religiegeschiedenis voor VU-hoogleraar Fred van Lieburg

Fred van Lieburg, op dit moment bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de VU, is benoemd tot hoogleraar Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen.

27-10-2015 | 14:02

Fred van LieburgDeze nieuwe leerstoel is de omzetting van de leerstoel Geschiedenis van de Middeleeuwen bij de afdeling Art and Culture, History and Antiquity. Deze leerstoel werd bezet door prof. dr. Koen Goudriaan, die in september j.l. met emeritaat ging. Andere tijdvakgerichte leerstoelen bij de opleiding geschiedenis kregen al eerder een thematische aanduiding, zoals Politieke Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis.

Nieuwe leerstoel zet traditie voort
De nieuwe leerstoel Religiegeschiedenis staat in de traditie van een reeds lang bestaand speerpunt in de letterenfaculteit, waaraan de namen verbonden zijn van hoogleraren als Arie van Deursen, Gerrit Schutte en Willem Frijhoff.

 

Binnen de huidige profilering van de faculteit sluit de nieuwe leerstoel aan bij aandachtsgebieden als Oude Geschiedenis, Global History en Digital Humanities. Het onderzoeksprogramma maakt deel uit van het interfacultaire instituut CLUE+.

Loopbaan
Fred van Lieburg studeerde maatschappijgeschiedenis in Rotterdam en is sinds 1991 verbonden aan de Vrije Universiteit. In 2006 werd hij benoemd op de bijzondere leerstoel Geschiedenis van het Nederlands protestantisme vanwege het VU-fonds. Hij publiceerde een groot aantal boeken en artikelen, waaronder met Joris van Eijnatten het handboek Nederlandse religiegeschiedenis, waarvan een Duitse vertaling verscheen en binnenkort een Engelse editie uitkomt bij Brill. Hij vervult tal van redactionele en bestuurlijke functies op zijn vakgebied in binnen- en buitenland.