235.000 euro om biozonnecellen naar Mars te sturen

Biofysicus Raoul Frese ontvangt van technologiestichting STW 235.000 euro om biologische zonnecellen verder te ontwikkelen en verder te bouwen aan systemen waarin deze zijn toegepast. De toepassing moet in de toekomst ook de ruimte in.

25-11-2015 | 16:37

Het voorstel is een samenwerking tussen de afdeling Natuurkunde van de VU en kunstacademie Willem de Kooning in Rotterdam. Samen met kunstacademiedocent Ivan Henriques doet Frese onderzoek naar een toepassing van fotosynthese voor de ruimtevaart, daarin ondersteund door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Met behulp van het STW-geld gaan de onderzoekers een prototype bouwen dat in 2019 aan boord van een raket, als een soort testrit, naar de maan zal worden geschoten.

Algenrobot
Henriques en Frese bouwen voort op een eerder project, de Symbiotic Machine, een zelfstandige robot die in het water op zoek gaat naar algen en die gebruikt om elektriciteit op te wekken met behulp van zogeheten biozonnecellen. Dat project heeft in 2014 veel (media-)aandacht gekregen, onder andere op televisie (Discovery Channel) en op festival Ars Electronica.

De twee onderzoekers richten zich nu op de ontwikkeling van nieuwe systemen: zogeheten Symbiotic Machines for Space Exploration (SyMSE). Deze kunnen zowel nederzettingen op Mars of de maan geschikt maken voor leven, als vervuilde plekken op Aarde leefbaarder maken. In de SyMSE-systemen groeien planten en algen die koolstofdioxide uit de lucht halen en zuurstof in de lucht brengen. De planten kunnen vervolgens worden gebruikt in biologische zonnecellen: Frese’s expertise. Biozonnecellen zijn een nieuw type zonnecellen waarbij reststoffen van planten uit bladeren gehaald worden om vervolgens toegepast te worden als licht-absorberend materiaal voor elektriciteit of brandstofproductie.

Deze SyMSE-systemen kunnen vóór de kolonisatie van start gaat al jaren eerder op Mars hun werk doen. De toekomstige nederzettingen in de ruimte fungeren als voorbeeld voor een circulaire samenleving op Aarde waarbij zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. De achterliggende gedachte is dat ruimtevaart een duidelijk doel voor het leven op Aarde moet hebben.

2,6 miljoen euro
In totaal kregen negen onderzoeksprojecten die moeten leiden tot innovaties vanuit de ontwerpwetenschappen, gezamenlijk een investering van 2,6 miljoen euro. De projecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Research Through Design. Het programma richt zich op onderzoek naar architectuur, mode en industrieel ontwerp, en is een gezamenlijk initiatief van Technologiestichting STW, NWO Geesteswetenschappen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben een looptijd van twee jaar.

Bijzonder aan het programma is ook dat het een platform biedt voor samenwerkingen tussen universiteiten en hogescholen. Bij zeven van de negen gehonoreerde voorstellen is zowel een universiteit als een hogeschool betrokken. Via de VU-afdeling Natuurkunde en de Willem de Kooning Academie zullen studenten worden betrokken bij de ontwikkeling en design van de SyMSE modules.

Artists impressions van de SymSE modules op Mars en Aarde
Artists impressions van de SymSE modules op Mars en Aarde