Drie VU-bacheloropleidingen ‘Topopleiding’ in Keuzegids 2016

In de nieuw verschenen Keuzegids Universiteiten 2016 krijgen de VU-bacheloropleidingen Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Liberal Arts and Sciences (joint degree met UvA) en Aardwetenschappen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’. Bacheloropleidingen met dit keurmerk behoren volgens de Keuzegids 2016 tot de beste opleidingen van het land.

30-10-2015 | 14:11

Binnen hun eigen sector scoren zes bacheloropleidingen van de VU het beste: Aardwetenschappen, Aarde en Economie, Culturele Antropologie, Notarieel Recht, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Pedagogische Wetenschappen. In 2015 scoorde alleen Culturele Antropologie het best in de eigen sector, dus dit betekent een flinke vooruitgang voor de VU.

De VU staat net als vorig jaar op de vijfde plek in de ranking van de zes brede klassieke universiteiten. Een kwart van de 43 bacheloropleidingen scoort hoger dan vorig jaar. Volgens de Keuzegids 2016 doet de VU het weer beter in de peilingen, ook de docenten werden positiever beoordeeld. Deze stijgende lijn was al te zien in de Nationale Studenten Enquête 2015.

De Keuzegids Bachelor 2016 wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.). Resultaten zijn in te zien via www.keuzegids.org/ol