Op leeftijd in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden is afgenomen, maar dit geldt niet voor de ouderen onder ons. Uit de jongste CBS-gegevens blijkt dat het aantal 45 plussers met een bijstandsuitkering juist is gestegen. Deze groep profiteert kennelijk minder van de aantrekkende economie dan jongeren. Dit wordt ondersteund door de cijfers: bijna de helft van de bijstandsverlaters jonger dan 45 verlaat de bijstand vanwege een baan, terwijl dit voor minder dan een derde van de 45-plussers het geval is. De instroom van ouderen in de bijstand droogt de komende tijd nog niet op. In de wachtkamer van bijstand - de WW - zien we namelijk al jaren lang een stijging van het aantal 55-plussers. VU-docent Anja leveld reageert.

01-12-2015 | 15:47

Iedereen weet het: ouderen die ontslagen worden hebben eenvoudigweg minder kansen op de arbeidsmarkt dan hun jongere collega’s. Maar eenmaal afhankelijk van een bijstandsuitkering bekruipt toch menige ‘oudere’ het gevoel dat het hun eigen schuld is. De Participatiewet staat nu eenmaal vol met verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. De gemeentelijke uitvoering van deze verplichtingen is niet altijd even zinvol. Denk daarbij aan de bijstandsgerechtigde met langdurige werkervaring die op straffe van een sanctie wordt verplicht om werknemersvaardigheden op te doen in een arbeidstraject.

"Het wordt tijd dat de verantwoordelijkheid voor de arbeidsparticipatie van de (wat) oudere werknemer wordt gespreid over meerdere schouders", aldus Eleveld. "Voor de overheid en de sociale partners zie ik hier een schone taak weggelegd. De huidige sectorplannen die voortvloeien uit het sociaal akkoord zien vooral op de preventie van de werkloosheid onder oudere werknemers. Dat is niet voldoende. Werkgevers moeten meer worden gestimuleerd om oudere werknemers aan te trekken. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid biedt voldoende mogelijkheden daartoe".

Anja Eleveld is docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar expertise ligt bij het sociaal recht en het Europees arbeidsrecht.

Onze wetenschappers reageren regelmatig op publicaties van het CSB. In dit geval: Aantal bijstandsgerechtigden voor het eerst in 6 jaar stabiel