VU-archeologen ontdekken locatie historische veldslag Caesar in Nederlands rivierengebied

Vroegst bekende veldslag van Nederlandse bodem.

09-12-2015 | 16:33

Archeoloog Nico Roymans van de VU maakte op een persconferentie donderdag 10 december in het Allard Pierson Museum te Amsterdam een voor de Nederlandse archeologie unieke ontdekking bekend: de locatie waar de Romeinse veldheer en staatsman Julius Nico Roymans_DWDDCaesar in 55 v.Chr. twee Germaanse stammen vernietigde. Tot op heden was de locatie van deze veldslag, waarover Casesar uitvoerig schreef in Boek IV van zijn De Bello Gallico, onbekend. Het is de vroegst bekende veldslag van Nederlandse bodem. De conclusies zijn gebaseerd op een combinatie van historische, archeologische en geochemische gegevens.

Skeletresten, zwaarden en speerpunten
Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van Caesar en zijn troepen op Nederlands grondgebied expliciet is aangetoond. De vondsten van deze veldslag bestaan onder meer uit grote aantallen skeletresten, zwaarden, speerpunten en een helm. De twee Germaanse stammen (de Tencteri en de Usipetes) kwamen uit het gebied oostelijk van de Rijn en vroegen expliciet om asiel bij Caesar. Caesar weigerde dit verzoek en gaf zijn troepen opdracht om de stammen op gewelddadige wijze te vernietigen. Tegenwoordig betitelen we een dergelijke actie als genocide.

Tijdens de persconferentie ging Roymans nader in op de ontdekkingen in Kessel (Noord-Brabant) en de historische betekenis ervan. Ook liet hij authentieke wapens en skeletresten zien die afkomstig zijn uit dit slagveld.

> Uitgebreide informatie over de vondst van de locatie van de historische veldslag Caesar.

Klik voor hoge resolutie beeldmateriaal op de kleine afbeelding hieronder.
(nummering van boven naar beneden per kolom)
1.    Geografische kaart met de reconstructie van de veldtocht van  Caesar van 55 v.Chr. en de locatie (kruisje) van de massaslachting van de Tencteri en Usipetes bij Kessel.
2.    Overzicht van menselijk skeletmateriaal uit de Late IJzertijd, opgebaggerd te Kessel.
3.    Replica van een ijzeren ruiterhelm uit het midden van de 1e eeuw v. Chr. gevonden te Kessel. Dergelijke helmen zijn gebruikt door Gallische ruiters die dienden in het leger van Caesar.
4.    Rijk versierde Germaanse gordelhaken uit de Late IJzertijd, opgebaggerd te Kessel.
5.    Menselijke kaakstukken uit Kessel gebruikt voor isotopenanalyse.
6.    Enkele zwaardfragmenten uit de Late IJzertijd, afkomstig uit Kessel.
7.    Kaart met de huidige loop van de Maas en de Waal nabij Kessel en Heerewaarden. Gearceerd: de oude Maasbedding waaruit de resten van het slagveld afkomstig zijn.
8.    Schedelfragment van een volwassen vrouw uit Kessel met boven de oogkas een gat veroorzaakt door een werpspeer.

Casesar_figuur 1
Caesar_figuur 5
Caesar_klein
Caesar_figuur 6
Caesar_figuur 3
Caesar_figuur 7
Caesar_figuur 4
Caesar_figuur 8