74 genetische locaties voor opleidingsniveau gevonden

Aantal van de variaties ook gekoppeld aan geestelijke gezondheid

12-05-2016 | 12:26

Onderzoekers, geleid door VU-hoogleraar Philipp Koellinger (Complex Trait Genetics / CNCR) van de Vrije Universiteit Amsterdam, hebben 74 genetische varianten ontdekt die geassocieerd zijn met opleidingsniveau. In de grootste studie tot nu toe naar genetische varianten in verband met de menselijke cognitie, analyseerden de onderzoekers de genetische informatie van 300 duizend individuen en repliceerden de resultaten met succes in een onafhankelijke steekproef van 100 duizend mensen uit de UK Biobank. Een aantal van de gevonden genetische varianten voorspellen ook het risico op de ziekte van Alzheimer, een bipolaire stoornis en schizofrenie. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature.
 
Genetische effecten op opleidingsniveau
Opleidingsniveau is een van de beste voorspellers van hoe goed mensen het later in hun leven doen, zowel in werk als privé. Daarnaast voorspelt opleidingsniveau ook een groot aantal gezondheidsrisico’s, zoals het krijgen van dementie. Hoe lang mensen naar school gaan is in de eerste plaats afhankelijk van omgevingsfactoren, maar onze genen zijn tot op zekere hoogte van belang. Philipp Koellinger: “Als we wisten welke genen een rol spelen, kunnen we een beter inzicht krijgen in het verband tussen opleidingsniveau en gezondheid. Dat is een van de redenen waarom we dit onderzoek hebben uitgevoerd." In de studie werd alleen gekeken naar genetische varianten die redelijk vaak voorkomen in individuen van Europese afkomst (ongeveer vaker dan 3%). Hoewel deze genetische varianten ongeveer twintig procent van de variatie in opleidingsniveau van individuen bepalen, vond de huidige studie geen specifiek gen met een groot effect. In plaats daarvan vonden de wetenschappers 74 genetische varianten die elk slechts een klein deel van de puzzel verklaren. Koellinger: "Het grootste effect dat we vonden is dat mensen die twee kopieën hebben van de genetische variatie, negen weken langer onderwijs hadden genoten dan mensen die geen kopieën van de variant hadden. Maar we kunnen veel leren van het bestuderen van de gecombineerde effecten van alle genetische varianten bij elkaar.”

Resultaten relevant voor medisch onderzoek
Ondanks de zeer kleine effecten kunnen de resultaten van het onderzoek van groot belang zijn voor medisch onderzoek. De groep onderzoekers deed daarom een groot aantal aanvullende analyses. Bijvoorbeeld door de resultaten te combineren met gegevens uit eerdere studies die genetische verbanden tussen opleidingsniveau, anatomie van de hersenen en geestelijke gezondheid (zoals het risico op de ziekte van Alzheimer, een bipolaire stoornis en schizofrenie) onderzocht. Bovendien suggereert dit onderzoek dat genen die geassocieerd zijn met opleidingsniveau van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen, zelfs al voor de geboorte. De invloed van deze genen op opleidingsniveau is echter indirect en verspreid over verschillende factoren. Deze factoren zijn bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken, zoals openheid voor ervaringen en ideëen, die van belang kunnen zijn voor succes op school en de omgeving waarin iemand opgroeit.

Social Science Genetic Association Consortium
Het Social Science Genetic Association Consortium (SSGAC) is een internationale groep wetenschappers mede opgericht door Koellinger, Daniel Benjamin van de University of Southern California en David Cesarini van de New York University. Aan het onderzoek werkten 253 onderzoekers uit 19 landen mee, gecoördineerd door de SSGAC. De SSGAC is een onderzoeksinfrastructuur ontworpen om de dialoog en samenwerking te stimuleren tussen medische onderzoekers, genetici en sociale wetenschappers. Andere betrokken VU-onderzoekers zijn Abdel Abdellaoui, Dorret Boomsma, Jouke-Jan Hottenga, Christiaan de Leeuw, Fleur Meddens, Danielle Posthuma en Gonneke Willemsen.