Aafke Hulk nieuw lid Raad van Toezicht VU

Aafke Hulk is haar loopbaan gestart aan de VU en heeft daarmee een bijzondere band.

20-06-2016 | 11:02

Aafke HulkAafke Hulk is per 1 september 2016 benoemd tot nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting VU, op voordracht van de medezeggenschap. Zij volgt Annetje Ottow op, die per 1 september terugtreedt als lid van de Raad van Toezicht.

Prof. dr. A.C.J. Hulk is haar loopbaan gestart aan de VU en heeft daarmee een bijzondere band. Zij heeft momenteel een (deeltijd) aanstelling als hoogleraar Franse Taalkunde aan de UvA, waar zij in het verleden ook als decaan van de faculteit Geesteswetenschappen heeft gewerkt. Daarnaast is zij lid van Conseil d'administration (=Raad van Toezicht) van de Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées (RFIEA) en lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON).

Aafke Hulk is het lid RvT dat voorgedragen is door de Gezamenlijke Vergadering (GV) en in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschapsorganen heeft. Laura Henderson, voorzitter OR: ‘Wij ervaren Aafke Hulk als heel toegankelijk en benaderbaar. Ze heeft een duidelijke visie op haar toezichtsrol die goed aansluit bij de visie van de GV.’ Bram Kragting, voorzitter USR, vult aan: ‘We juichen het van harte toe dat Aafke Hulk zelf nog een deeltijd aanstelling heeft als wetenschapper; zij staat echt midden in de academische wereld.’

De Raad van Toezicht ziet in Aafke Hulk een kandidaat die de academische wereld goed kent en in de breedte weet wat er speelt. Zij kiest voor de VU mede vanwege de maatschappelijke rol en functie van de universiteit. Wim Kuijken, voorzitter RvT: ‘Aafke Hulk is met
haar brede achtergrond en als persoon een goede aanvulling voor de RvT. Zij overziet het veld van Onderwijs en Onderzoek en spreekt de taal van de academische gemeenschap.’
De GV en de RvT hebben in de werving samen opgetrokken en zijn zeer tevreden over het verloop van het proces en het resultaat. Zij zien de samenwerking met Aafke Hulk met vertrouwen tegemoet.