Betto Deelmanprijs 2016 uitgereikt aan VU-hoogleraar Erik Scherder

VU-hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder kreeg de Betto Deelman prijs, 17 juni in het Concertgebouw in Amsterdam uitgereikt vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland. De prijs bestaat uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro.

20-06-2016 | 8:54

Prijs ScherderEmpathie
Scherder hield een lezing over de invloed van muziek op het brein. Dat het brein al vanaf je jeugd een zeer gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen, voor cognitieve processen, maar ook voor zaken als empathie. Dat muziek beluisteren, en vooral zelf muziek máken, enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen. Bij kinderen die musiceren, wordt de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. Scherder onderstreept daarom het belang van muziekonderwijs.
 Dick Swaab, neurobioloog en auteur van de bestseller 'Wij zijn ons brein', hield een voordracht over het brein in evolutionair perspectief.

Stichting Neuropsychologie
Stichting Neuropsychologie heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten. De stichting doet dit onder meer door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. Eerdere prijswinnaars zijn: Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014) en Esther van den Berg (2015).