Uitspraak rechter in rechtszaak Kourtit

De kantonrechter heeft uitspraak gedaan in de zaak die Karima Kourtit heeft aangespannen tegen de VU in verband met de afhandeling van klachten over wetenschappelijke integriteit door de VU rondom haar wetenschappelijk werk.

02-05-2016 | 14:03

De rechter heeft geoordeeld dat de eerste twee berichten van de VU over de promotie van Kourtit in mei 2013 “schending van de vertrouwelijkheid” waren en dat de VU daarmee in strijd heeft gehandeld met goed werkgeverschap. Ook de toelichting op die berichten in de media had terughoudender moeten zijn. De VU mocht de anonieme klachten wel in behandeling nemen, maar had meer onderzoek moeten doen naar de motieven van de klager en aan Kourtit beter moeten uitleggen waarom de klachten in behandeling werden genomen. De interne procedures zijn op dit punt al enige tijd geleden aangescherpt.

De door de rechter geconstateerde tekortkomingen hebben zich daarmee alleen bij de start van het onderzoek voorgedaan. De verdere onderzoeksprocedures zijn zorgvuldig verlopen, zo oordeelt de rechter. De VU valt hierin niets te verwijten. De door de VU en het LOWI getrokken conclusies blijven dan ook overeind.

De VU is veroordeeld tot het betalen van € 7.500 aan Kourtit, de helft van de gevorderde immateriële schadevergoeding. Indien Kourtit nog aanspraak wil maken op een eventuele vergoeding van materiële schade, oordeelde de rechter dat Kourtit deze schade nog moet “stellen en bewijzen” in een zogenaamde schadestaatprocedure.