Miljoenensubsidie voor onderzoek toekomst universiteit

VU-filosofen Rik Peels, Jeroen de Ridder en René van Woudenberg ontvangen een subsidie voor een groot interdisciplinair onderzoeksproject over de primaire verantwoordelijkheden van de universiteit op het gebied van kennisverwerving en onderwijs.

09-03-2016 | 22:00

Met het driejarig project is een bedrag van 1,75 miljoen euro gemoeid. De subsidie is afkomstig van deTempleton World Charity Foundation.

Geloofwaardigheid van de wetenschap onder druk
Door economisering, fraude en misvattingen is de geloofwaardigheid van de wetenschap onder druk komen te staan. Het nut van de geesteswetenschappen wordt betwist en academische vorming gereduceerd tot beroepsopleiding. In dit project werken filosofen samen met empirische wetenschappers.

Peels_rikJeroenHRwoudenberg_van

Onderzoeksproject ‘The Epistemic Responsibilities of the University’
Peels, de Ridder en van Woudenberg zullen met hun onderzoeksproject de centrale kenniswaarden van de universiteit verhelderen en alternatieve onderwijsmodellen ontwikkelen waarin intellectuele en persoonlijke vorming van studenten centraal staat. Daarbij zullen zij ook laten zien wat de unieke bijdrage van de geesteswetenschappen aan onderwijs en onderzoek is.

Rik Peels: “In de heftige discussies over wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, willen wij duidelijkheid verschaffen over de verantwoordelijkheden van de universiteit. Kennis, wijsheid, persoonlijke vorming en academische integriteit staan daarin centraal. De uitkomsten van dit onderzoek bieden een stevige basis voor discussies en beleid omtrent de toekomst van de universiteit.”

Duidelijkheid over verantwoordelijkheid universiteit
De nieuwe VU-bacheloropleiding PPE (Philosophy, Politics & Economics) die in september 2016 van start gaat is een goed voorbeeld van de unieke bijdrage van de geesteswetenschappen. PPE-studenten ontwikkelen een breed denkkader dat onmisbaar is in het bestuur, de politiek en het bedrijfsleven. Economische besluitvorming kan bijvoorbeeld niet meer zonder kennis van ethiek en politici op moeten kennis hebben van de economie en de meer fundamentele visies waar politieke standpunten op zijn gebaseerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Peels: T: 020 598 3406