Govert Buijs benoemd op Goldschmeding leerstoel aan de VU

F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society

29-03-2016 | 16:02

VU-hoogleraar Govert Buijs (politieke filosofie & levensbeschouwing) is benoemd op de nieuwe Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De ‘F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society’ is ingesteld om het gedachtegoed van Frits Goldschmeding voor een humane economie en samenleving verder te ontwikkelen en vorm te geven. De opdracht van de leerstoel is de betekenis van centrale morele deugden als rechtvaardigheid, hoop en liefde voor economie en samenleving te doordenken. Vooral het begrip liefde (agapè) staat centraal in het onderzoek van de leerstoel. De F.J.D. Goldschmeding leerstoel verricht interdisciplinair onderzoek en richt zich naast filosofie ook op economie, theologie, ethiek, sociale wetenschappen en geschiedenis.
 
Van eigenbelang naar samenwerken
De afgelopen decennia lag in de economie en samenleving veel nadruk op de economische behoeften van de mens en het eigenbelang. In de huidige economische theorievorming is echter sprake van een kentering en wordt veel meer aandacht besteed aan vertrouwen, sociaal kapitaal, coöperatie, pro-sociaal gedrag en motivatie. De leerstoel wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke betekenis van ‘liefde’ of ‘agapè’. Dit kernbegrip bestaat zowel in de christelijke traditie als in andere levensbeschouwelijke en filosofische tradities. De leeropdracht ligt in het verlengde van het huidige onderzoek van Govert Buijs. Afgelopen jaar ontving hij een John Templeton Grant voor onderzoek naar de morele voorwaarden voor marktwerking.

Verbinding tussen praktijk en universiteit
De nieuwe leerstoel is een verbinding tussen het werk van Frits Goldschmeding als ondernemer en de inspiratie die hij opdeed tijdens zijn studie economie aan de VU. Goldschmeding: “Tijdens mijn studie en later in mijn werk ontdekte ik dat de economie en de economische overwegingen nooit maatgevend mogen zijn voor een goede samenleving. Goed ondernemerschap kenmerkt zich juist door het op een goede manier erkennen en bij elkaar brengen van heel verschillende belangen van diverse stakeholders. Een goede onderneming staat bewust midden in de samenleving en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie
De leerstoel is een initiatief van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, genoemd naar de initiatiefnemer en oprichter Frits Goldschmeding. De Foundation heeft de ANBI-status en heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen. Naamgever Frits Goldschmeding (1933) is vooral bekend als oprichter en bestuursvoorzitter van Randstad Holding. Vanwege zijn belangrijke bijdragen aan economie en samenleving werd hij meerdere malen koninklijk onderscheiden en ontving hij eredoctoraten van de Universiteit van Rochester (VS) en  de Nyenrode Business Universiteit.

Loopbaan Govert Buijs
Govert Buijs (1964 ) studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie aan de VU in Amsterdam en aan het Instituut voor Christelijke Studies in Toronto (Canada). Momenteel bekleedt hij de Abraham Kuyper Leerstoel Politieke Filosofie in relatie tot religie en levensbeschouwing bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, welk werk hij zal voortzetten naast zijn nieuwe benoeming. Hij doceert ook 'filosofie van de economie ' aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Govert Buijs via e-mail of 020-5986683