Kieskompas lanceert stemhulp voor Oekraïnereferendum

Het Referendum-Kieskompas is te raadplegen op www.kieskompas.nl

09-03-2016 | 9:44

Op 6 april 2016 kunnen Nederlanders in een referendum stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Lang niet iedereen weet dat dit referendum wordt gehouden of waar het referendum echt over gaat. Om kiezers te helpen een gefundeerd oordeel te vormen heeft Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, samen met Nederlandse politicologen een Referendum-Kieskompas ontwikkeld. Het Referendum-Kieskompas geeft inzicht in het Oekraïneverdrag, en een persoonlijk stemadvies. Het Referendum-Kieskompas is te raadplegen op de website van Kieskompas.

Inzicht in het verdrag met Oekraïne
In het Referendum-Kieskompas staan dertig heldere stellingen over de belangrijkste onderwerpen die in het verdrag tussen de EU en Oekraïne geregeld worden. “Natuurlijk komen zowel de argumenten van de voor- als tegenstanders in gelijke mate aan bod,” vertelt André Krouwel, politicoloog aan de VU en oprichter van Kieskompas. “Na het invullen van het Referendum-Kieskompas weet je meer over een groot aantal onderwerpen in de associatieovereenkomst. Zo krijgen kiezers meer inzicht.” Per stelling wordt extra achtergrond informatie gegeven en verwezen naar relevante passages in het verdrag. De stellingen zijn ontwikkeld door een academisch team van experts op het gebied van de Europese integratie, kiesgedrag, publieke opinie en referenda.

Persoonlijk stemadvies op maat
Naast het informeren van kiezers geeft het Referendum-Kieskompas ook een genuanceerd stemadvies. Na het beantwoorden van de dertig stellingen krijgen de invullers een percentage te zien van in welke mate ze voor en tegen de associatieovereenkomst zijn. “Daarnaast kunnen ze aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden, en meer specifiek bekijken met welke delen van het verdrag zij het eens of oneens zijn,” aldus Krouwel. “Als je het Referendum-Kieskompas invult krijg je dus een op maat gemaakt, persoonlijk stemadvies.”

Landelijke samenwerking    
Ook bij dit referendum werkt Kieskompas weer samen met Ipsos om de opinies van Nederlanders scherp in kaart te brengen. Van de bevindingen zal verslag worden gedaan in Trouw en een groot aantal kranten in het buitenland.