VU benoemt Alexandru Iosup, Jacobien Rutgers en Egija Zaura tot URC-hoogleraar

Met het URC-programma erkent de VU uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied.

13-10-2016 | 0:00

De VU benoemt per 1 januari 2017 drie excellente VU-wetenschappers tot hoogleraar in het University Research Chair programma. Het gaat om dr.ir. Alexandru Iosup (FEW), dr. Jacobien Rutgers (RCH) en dr. Egija Zaura (ACTA). Met het URC-programma erkent de VU uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied. Zij zijn geselecteerd vanwege hun excellentie en potentie voor de toekomst. De URC-hoogleraren worden voor vijf jaar benoemd als URC-hoogleraar. De aanstaande hoogleraren werken op uiteenlopende wetenschapsgebieden.

Foto1
Over Alexandru Iosup: in een genetwerkte wereld hebben alle bedrijven, organisaties en particulieren voor het eerst in de geschiedenis geavanceerde toegang tot ecosystemen van computersystemen nodig. We gebruiken apps; de markt wordt beheerst door big data, cloud computing en outsourcing van IT-diensten. Datacenters zijn daardoor feitelijk uitgegroeid tot de ‘fabrieken’ van een nieuwe digitale economie. Maar onze computersystemen zijn niet ontworpen om aan al deze enorm grote behoeften te voldoen. Iosup (1980) richt zich op het grootschalig maken van computersystemen, het zogeheten ‘massivizing’. Hij onderzoekt of computersystemen de gewenste eigenschappen (hoge prestaties en beschikbaarheid, goede schaalbaarheid, laag energiegebruik, etc.) kunnen bezitten en tegelijkertijd efficiënte en betaalbare ecosystemen kunnen vormen. Zijn bijdragen liggen op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, implementatie en analyse van dergelijke systemen. Daarnaast houdt hij zich bezig met de leertechnieken en reproduceerbare wetenschappelijke methodes, die verband houden met dit onderzoek.
Rutgers2
Juriste Jacobien Rutgers (1968) onderzoekt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conflictbeslechting in het Europese consumentenrecht en de uitdagingen waar de Europese regelgever mee wordt geconfronteerd ten gevolge van de sharing economy. Europees consumentenrecht betreft alledaagse transacties - de koop van een brood of een computer, een abonnement op een telefoon - en heeft tot doel de consument te beschermen in zijn verhouding tot een professionele partij, de verkoper of de leverancier. Van oudsher worden conflicten beëindigd door een rechterlijke beslissing. In het geval van een consumentengeschil zijn de kosten van een juridische procedure vaak niet in verhouding tot de economische waarde van de transactie en is het moeilijk voor consumenten om hun recht te krijgen. Om hieraan tegemoet te komen zijn andere vormen van geschilbeslechting ontwikkeld, zoals de Geschillencommissie en online geschilbeslechting. Deze nieuwe vormen roepen nieuwe vragen op. De sharing economy en haar nieuwe business modellen, zoals Airbnb en Uber, zijn juridisch ontwrichtend, omdat zij de huidige vorm van consumentenbescherming ter discussie stellen. Deze vragen worden bestudeerd door middel van empirische methoden en dragen bij aan een beter begrip van conflictbeslechting in de deeleconomie.
ZauraEgija Zaura (1971) wordt benoemd tot hoogleraar Orale Microbiële Ecologie bij ACTA, binnen de sectie Preventieve Tandheelkunde. Haar onderzoek concentreert zich op het begrijpen van het verkrijgen van een gezond microbioom en op de mechanismen die het ecosysteem van de mond gezond houden. Daarnaast is ze geïnteresseerd in de link tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Binnen een EU-project heeft ze, met de consortium partners, de ecologische impact van één antibioticakuur onderzocht: het ecosysteem van de mond bleek onverstoord, terwijl de darmflora soms een jaar hersteltijd nodig had. De combinatie van haar klinische achtergrond als tandarts en haar ervaring in microbiële ecologie en bioinformatica vormen een unieke basis voor haar interdisciplinaire en internationaal vooraanstaande onderzoek.