Rianne Jacobs benoemd tot bijzonder hoogleraar Wetgeving en reguleringsvraagstukken

Rianne Jacobs is per 1 september 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het betreft een onbezoldigde leerstoel voor een dag per week, die mede op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is ingesteld.

26-08-2016 | 16:06

Rianne JacobsVanuit haar ervaringen als wetgevingsjurist zal Jacobs haar onderzoek richten op vraagstukken met betrekking tot de vertaling van beleidsdoelstellingen in wetgeving. Hierbij valt te denken aan de implicaties van  technologische ontwikkelingen (digitalisering) voor wet- en regelgeving en de gevolgen van europeanisering en globalisering voor wet- en regelgeving.

Biografie
Rianne Jacobs studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. In 1999 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit op het proefschrift ‘Subsidieovereenkomsten. Een onderzoek naar de rechtsvormen van subsidies, in het bijzonder overeenkomsten’.

Sinds 2002 werkt zij bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, eerst als wetgevingsjurist en sinds 2011 als raadadviseur. Zij heeft niet alleen veel ervaring met het opstellen van wet- en regelgeving, maar ook met het leveren van beleidsmatige bijdragen daaraan. Haar werkzaamheden hebben betrekking op het brede terrein van het algemene bestuursrecht (bijv. de Algemene wet bestuursrecht, de Crisis- en herstelwet, en de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht) en de implementatie van en advisering over Europese regelgeving (bijv. Dienstenrichtlijn, Verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten en thans de Richtlijn en Verordening gegevensbescherming). In 2012 schreef zij een preadvies over een wetgevingsvraagstuk voor de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).

Hiernaast is Jacobs onder andere bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), redacteur van het juridisch tijdschrift Jusprudentie Bestuursrecht-plus, docent aan de Academie voor wetgeving en auteur van Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht.