Marjolein Zweekhorst is benoemd tot hoogleraar bij het Athena Instituut

Marjolein Zweekhorst is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Innovation and Education in the Health and Life Sciences. Met haar onderzoek wil ze een bijdrage leveren aan methodologie ontwikkeling voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van de gezondheid en levenswetenschappen.

20-10-2016 | 16:45

Marjoleins onderzoek richt zich op methodologie ontwikkeling voor interactief beleid en technologie ontwikkeling op het gebied van internationale volksgezondheid en op onderwijs methodes en innovaties die studenten voorbereiden op een carrière in dit werkveld. Zo begeleidt zij o.a. PhD studenten die in Afrika onderzoek doen naar de impact van mobile health technologies en toegang tot medicijnen en health care equipment. Daarnaast voert Marjolein onderzoek op onderwijs uit, zowel op het gebied van curriculum ontwikkeling, community service learning en onderwijs innovaties. Marjolein wil zich o.a. verder verdiepen in de (on)mogelijkheden voor blended learning en community service learning. Marjolein is ook opleidingsdirecteur van de Master Management Policy-Analysis en Entrepeneurship.

CV
In 1996 studeerde Marjolein af als medisch bioloog bij de VU, waarna ze bij de afdeling Biologie en Samenleving ging werken. Ze promoveerde in 2004 op het onderwerp Institutionalisation of an interactive approach to technological innovation. Sindsdien heeft ze verschillende posities bekleed bij deze afdeling. Marjolein heeft als onderzoeker in diverse wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en op diverse conferenties gepresenteerd. Daarnaast is Marjolein zeer betrokken bij het onderwijs, zo heeft zij binnen de faculteit diverse functies bekleed in opleidings- , examen- en curriculumcommissies. Op dit moment is zij naast opleidingsdirecteur, voorzitter van de examencommissie voor de BKO, SKO en LOL en voorzitter van de Academic Board van het Tropeninstituut . Marjolein heeft het Award best conference paper gewonnen bij de Second Higher Education Teaching and Learning Association, USA en in 2016 won zij de VU-Innovatieprijs.