Zeven Vidi-beurzen voor de VU

NWO heeft aan 89 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Daarvan zijn er zeven van de VU/VUmc. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

30-05-2017 | 0:00

Paragraaftekst.

Burgers Communicatiewetenschapper Christian Burgers krijgt een beurs voor zijn onderzoek ‘Satiric news: Razor-sharp wit or dull insult?’ Politieke satire is vaak controversieel wanneer het wordt gebruikt om politici aan te vallen. Burgers brengt in kaart hoe, in verschillende media, taalgebruik in satire verschilt van ‘reguliere’ genres zoals nieuws, en hoe deze verschillen in media en taalgebruik de publieke perceptie over het betreffende onderwerp sturen. “Het is inderdaad geweldig dat ik de komende vijf jaar mijn Vidi-onderzoek mag gaan uitvoeren”, aldus Burgers. De onderzoeken van Burgers richten zich op indirecte taal, met name op figuratieve taal zoals metaforen, hyperbolen en ironie. Hij bestudeert het gebruik en de effecten van deze stijlfiguren in publieke settingen zoals bijvoorbeeld de politiek of de gezondheidscommunicatie. Zijn project "Figuratief Framing" leverde hem eerder een VENI-subsidie van de NWO op.
Dim Coumou Klimaatwetenschapper Dim Coumou (Instituut voor Milieuvraagstukken) kreeg de beurs om hiermee periodes van langdurige droogte en hitte beter te kunnen voorspellen. Lang aanhoudende hitte en droogte kan de samenleving ernstige schade bezorgen en de kans op zulke extremen neemt door klimaatverandering toe. In de zomer van 2010, bijvoorbeeld, stagneerde de jet stream en dit veroorzaakte extreme hitte en droogte in Rusland en andere belangrijke landbouw regionen, met als gevolg meerdere misoogsten. Een belangrijke vraag is in hoeverre klimaatverandering zulke lang aanhoudende weerssystemen in de zomer beïnvloedt. Probleem hierbij is dat de achterliggende processen niet goed begrepen worden en klimaatmodellen de dynamische processen niet accuraat weergeven. Coumou: “Door nieuwe machine learning methoden toe te passen op zowel meetgegevens van de atmosfeer als op data van klimaatmodellen, wil ik de achterliggende processen beter in kaart brengen en begrijpen welke daarvan niet goed weergegeven worden door klimaatmodellen. Uiteindelijk doel is om deze extremen beter te kunnen voorspellen, zowel op de korte als lange termijn, en daarmee de risico’s voor de samenleving te verminderen.”
Sjoerd BruijnSjoerd Bruijn krijgt de beurs voor zijn onderzoek naar de stabiliteit van lopen. Hoe mensen stabiel kunnen lopen is grotendeels onbegrepen. De hypothese van dit project is dat stabiel lopen slechts in specifieke delen van de loopcyclus een actieve controle vereist. Om dit te onderzoeken zullen methoden worden ontwikkeld die antwoord kunnen geven op de vraag hoe ons brein deze controle uitoefent.
Dimitris1Dimitris Dalakoglou van de afdeling Antropologie bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen krijgt de beurs met zijn onderzoek ‘Wat is de toekomst van infrastructuren?’ Sinds de uitbraak van de schuldencrisis in 2008 is een kloof aan het ontstaan tussen onze infrastructurele behoeften en dat waar de staat en de markt aan kunnen voldoen. Dalakoglou onderzoekt hoe de samenleving deze kloof dicht met behulp van nieuwe vormen van civiele participatie en technologische innovaties. Dalakoglou is in 2015 benoemd tot hoogleraar ‘Social Anthropology, with emphasis on mobility, intrastructures, urban politics and the anthropology of development’. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de antropologie van mobiliteit binnen infrastructurele en stedelijke ruimtes. Eerder heeft hij zich bezig gehouden met grensoverschrijdende snelwegen in Zuidoost-Europa, en zijn werkzaamheden op het gebied van infrastructuur en antropologie worden algemeen erkend als leidend in de discipline.
BosmansEpidemioloog Judith Bosmans (Gezondheidswetenschappen) krijgt de beurs om nader onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit in de dagelijkse praktijk. De hoeveelheid geld die beschikbaar is voor gezondheidszorg is beperkt. Hoe kan de maatschappij dit geld zo goed mogelijk uitgeven? Om deze vraag te beantwoorden hebben beleidsmakers informatie nodig over de kosteneffectiviteit van zorg in de dagelijkse praktijk. Bosmans: “Ik ben heel blij met de toekenning van deze beurs. Hiermee wil ik geavanceerde methoden ontwikkelen en evalueren om met behulp van routinematig verzamelde gegevens kosteneffectiviteit van zorg in de dagelijkse praktijk te onderzoeken. De hoeveelheid routinematig verzamelde gegevens neemt enorm toe de laatste jaren. In de geestelijke gezondheidszorg worden bijvoorbeeld al ruim tien jaar gestandaardiseerde gegevens over de effecten van de behandeling verzameld. Door deze gegevens te combineren met data over de zorg die patiënten hebben gekregen, kunnen we deze informatie gebruiken voor kosteneffectiviteitsanalyses. Ik verheug me er enorm op om me de komende vijf jaar samen met onder andere mijn collega’s Hanneke van Dongen en Maurits van Tulder en twee nog aan te nemen promovendi te gaan buigen over methoden om deze analyses uit te voeren. Ik verwacht dat de resultaten van dit project in belangrijke mate zullen bijdragen aan de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg, omdat de ontwikkelde methoden het mogelijk maken om de kosteneffectiviteit van zorg in de dagelijkse praktijk beter te schatten.”
Iddo HellerNatuurkundige Iddo Heller (Fysica van Levende Systemen) gaat met zijn beurs onderzoek doen naar de werking van antivries-eiwitten. Hellers onderzoek gaat over eiwitten die zich op het grensvlak tussen ijskristallen en water begeven en op nog onduidelijke wijze de faseovergang van water naar ijs weten te ‘temmen’: “Er zijn razend interessante ideeën over de natuurkunde achter de antivries-activiteit van deze eiwitten, maar niemand is nog in staat geweest dit direct te zien of te testen. Ik ga nieuwe technieken ontwikkelen waarmee we microscopische ijskristalletjes kunnen genereren, vastpakken en controleren. Ook wil ik microscopie-methoden gaan ontwikkelen om tegelijkertijd de eiwitten in real-life in actie te kunnen filmen.” Heller: "Denk aan het ontwikkelen van kunstmatige antivries-eiwitten voor de voedselindustrie die de houdbaarheid van bevroren producten verlengt, of het modificeren van dieren of planten om oogsten te beschermen tegen bevriezen. Of denk aan het ontwikkelen van antivries-coatings voor vliegtuigen of elektriciteitskabels. Als we iets verder durven te dromen kun je ook aan cryo-conservatie van cellen, organen of zelfs toepassingen in de ruimtevaart gaan denken. Als sommige insecten temperaturen tot wel -70 graden Celsius kunnen overleven dankzij antivries-eiwitten, dan zou het fantastisch zijn als we dat breder kunnen toepassen!”
OdileOdile van den Heuvel van VUmc, Psychiatrie krijgt een beurs voor haar onderzoek Vulnerability and plasticity in obsessive-compulsive disorder, a lifespan approach. Daarmee kan zij een innovatief project naar obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) opzetten en zo haar eigen onderzoekslijn neuropsychiatrie verder uitbouwen. Het onderzoek van Odile van den Heuvel heeft als vertrekpunt dat we mentale ziekten moeten bestuderen vanuit een levensloopperspectief. Van den Heuvel zal onderzoeken hoe verstoorde hersenontwikkeling leidt tot mentale ziekten zoals de obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), en omgekeerd, hoe chronisch verstoorde gedragingen de hersenen doen veranderen door de kracht van herhaling. Zij zal testen hoe magnetische hersenstimulatie bijdraagt aan het trainen van emotieregulatie en gezond gedrag in patiënten met chronische dwang. Het onderzoeksproject gaat over kwetsbaarheid versus weerbaarheid, en over de plasticiteit van het menselijk gedrag en de hersenen, in interactie met de omgeving.

Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers tot 5 jaar onderzoek doen. De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 590 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 89 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15%.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.