Abraham Kuyper Lezing door Ernest van der Kwast

Verhalen van VU-vluchtelingstudenten, dinsdag 11 april in de Westerkerk Amsterdam

16-03-2017 | 9:53

Een open samenleving waar iedereen welkom is vraagt om lef, tolerantie en nieuwsgierigheid van iedereen.  De Vrije Universiteit Amsterdam is een voorloper in Nederland als het gaat om het opnemen van vluchtelingstudenten. In de Abraham Kuyper Lezing 2017 staan deze studenten centraal. 

Het programma
Gastheer Ernest van der Kwast, de Vrije Schrijver van de VU, interviewt  studenten over hun drijfveren, plannen en dromen voor hun leven in Nederland. Met daarnaast ook muzikale optredens. Politiek filosoof Tamar de Waal spreekt over het verbeteren van inburgering van vluchtelingen, Halleh Ghorashi, VU-hoogleraar Diversiteit, over onderzoek naar integratie en de rol van verhalen en Thomas Spijkerboer, VU-hoogleraar Migratierecht, over zijn onderzoek over rechten van vluchtelingen. Bekijk het hele programma.

Bundel Ernest van der Kwast
Ter gelegenheid van deze bijeenkomst  wordt de bundel van Ernest van der Kwast waarin hij de verhalen van vier vluchteling studenten optekent uitgereikt door Vinod Subramaniam, rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam  en Mardjan Seighali, directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Ook alle aanwezigen van de Abraham Kuyper Lezing krijgen deze bundel.

Over Abraham Kuyper lezing 
Met de jaarlijkse Abraham Kuyper Lezing door de Vrije Schrijver eert de Vrije Universiteit Amsterdam haar eigenzinnige stichter. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met VUvereniging, Faculteit der Geesteswetenschappen, VU Uitgeverij en UAF.

Convenant UAF-VU
In 2014 hebben de UAF en VU een convenant ondertekend waarmee zij: “Gezamenlijk een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin vluchtelingstudenten, afgestudeerde vluchtelingen en bedreigde wetenschappers, betekenisvol kunnen participeren.”
Dat komt tot uiting in onder andere het VASVU programma een cursus voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding. De VU is de enige Nederlandse universiteit die een dergelijke cursus aanbiedt. Ook biedt de VU onderdak aan bedreigde wetenschappers binnen haar programma Academische Vrijheid/Scholars at Risk en zijn VU-studenten als mentor actief in het project Refugees@campus.

VU maakt werk van diversiteit
Al sinds haar oprichting staat de Vrije Universiteit Amsterdam midden in de maatschappij en werkt zij aan de vraagstukken van morgen.  De VU biedt een leer- en werkomgeving die  vanuit onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert.  We willen een inclusieve organisatie zijn waarin mensen zich thuis voelen en zich vrij voelen hun unieke perspectieven te delen. De Abraham Kuyper Lezing laat zien hoe de VU staat voor verbinding en werk maakt van diversiteit. Want wij geloven in diversiteit ter verrijking van de universitaire gemeenschap en de bredere samenleving. Lees hier meer over het diversiteitsbeleid van de VU.

Meer informatie over aanmelden