Ammodo KNAW Awards voor twee VU- toponderzoekers

Guido van der Werf en Jeroen Geurts zijn bij de VU/VUmc de twee winnaars van de acht uitgereikte Ammodo KNAW Awards in 2017. De laureaten ontvangen van Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ieder een geldbedrag van 300.000 euro. Dat geld kunnen ze de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteelwetenschappelijk onderzoek.

25-01-2017 | 11:56

Guido van der Werf, hoogleraar Global Carbon Cycle and Land Use Change aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
Van der Werf (44) onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden. Met hulp van modellen, satellietfoto’s en ‘drones’ brengt hij de bijdragen van branden, ontbossing en de uitbreiding van landbouwgrond op het broeikaseffect in kaart. Hij reageert verheugd op de Award: "Wat ik precies ga doen weet ik nog niet maar waarschijnlijk proberen we ons onderzoeksprogramma dat op metingen boven savanne-branden met behulp van drones uit te breiden met metingen van fijnstof. Dus nieuwe apparatuur ontwikkelen en tijd voor een onderzoeker".

Jeroen Geurts, hoofd anatomie en neurowetenschappen bij VUmc
Geurts (38) was een pionier bij het opsporen van moeilijk detecteerbare afwijkingen in de hersenen van MS-patiënten. Mede dankzij dat werk kwam hij tot een nieuwe theorie over de oorzaak van MS, één die fundamenteel afwijkt van de theorie die de meeste van zijn collega’s al vele jaren aanhangen.

De andere winnende wetenschappers zijn Roshan Cools (RU), Eveline Crone (UL), Olivier Hekster (RU), Alicia Montoya (RU), Eva van Rooij (UU), Appy Sluijs (UU).

Ammodo KNAW Award
De Ammodo KNAW Award is ingesteld om bijzonder getalenteerde onderzoekers te stimuleren in een cruciale, gevorderde fase van hun wetenschappelijke carrière. Met de Award willen Ammodo en de KNAW tevens het ongebonden wetenschappelijk onderzoek in Nederland over de volle breedte versterken.
Elke twee jaar worden acht Ammodo KNAW Awards uitgereikt aan internationaal erkende onderzoekers op vier wetenschapsterreinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De laureaten moeten verbonden zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en maximaal vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Ammodo
Ammodo is een instituut voor kunst en wetenschap. Samen met gerenommeerde partners initieert, ontwikkelt en ondersteunt Ammodo grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Door excellente kunstenaars en wetenschappers ruimte voor verdieping te bieden en een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van hun werk, stimuleert Ammodo de ontwikkeling van kunst en wetenschap.

KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vervult drie kerntaken. Ze vormt een actief genootschap van excellente wetenschappers; ze dient vanuit een onafhankelijke positie de belangen van de wetenschap, adviseert de regering en stimuleert maatschappelijk debat; en ze is verantwoordelijk voor vijftien internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen.