Astrochemisch onderzoek Bickelhaupt en Ubachs gehonoreerd

Theoretisch chemicus Matthias Bickelhaupt en experimenteel fysicus Wim Ubachs hebben subsidie ontvangen voor hun onderzoeksprojecten in het nieuwe NWO Dutch Astrochemistry Network (DAN) II, dat over een totaalbudget van 2 miljoen euro beschikt.

09-01-2017 | 11:40

Matthias Bickelhaupt (Theoretische Chemie VU en ACMM) heeft samen met Wim Ubachs (Natuurkunde VU) en Ingmar Swart (Universiteit Utrecht) subsidie ontvangen voor hun projecten waarin zij onderzoek doen naar de structuur, spectroscopie en reactiviteit van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s of PAH’s) en hun voorlopers, alsmede koolstofketenradicalen, in de interstellaire ruimte.

Het hoofddoel van deze projecten is het verkrijgen van inzicht in de oorsprong en rol van PAH’s en andere aromatische moleculen bij de vorming van het heelal en het ontstaan van het leven. Bovendien zullen waardevolle inzichten en data worden verkregen die bijdragen aan de identificatie van zulke deeltjes en de bepaling van de lokale fysische omstandigheden van het gebied waarin zij zich bevinden in de (interstellaire) ruimte, zoals bij de Krabnevel (zie foto).  

Dutch Astrochemistry Network 
Het DAN II-programma van NWO is een voortzetting van het succesvolle DAN-netwerk. DAN II combineert de astronomische en chemische expertise in Nederland met het doel de oorsprong en evolutie van moleculen in het universum te ontrafelen.

Dit doel wordt nagestreefd door een sterk geïntegreerd en coherent programma van astrochemische en astrofysische experimenten, kwantumchemische analyses, laboratoriumexperimenten en astronomisch modelleren van relevante soorten. Astronomen zullen hierdoor in staat gesteld worden doelgericht op zoek te gaan in hun speurtocht door de onmetelijke ruimte.