“De vervuiler betaalt? Niet in het strafrecht”

Voer het wetsvoorstel dat veroordeelden zelf de kosten van het strafproces en slachtofferzorg wil laten betalen niet in, zeggen Sonja Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam) en Jannemieke Ouwerkerk (Universiteit Leiden) namens de Stichting Mens en Strafrecht.

16-02-2017 | 9:43

Zij zijn op 21 februari door de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer uitgenodigd om als expert te komen praten over het wetsvoorstel. Hun onderzoek kan het wetgevingsproces dus direct beïnvloeden.

De onderzoekers raden af het wetsvoorstel in te voeren omdat het een groot risico op willekeur heeft en niet bijdraagt aan het verminderen van recidive. Als men toch uitdrukking wil geven aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’, voeg de eigen bijdrage dan toe aan het sanctie-arsenaal van de strafrechter, vinden zij.

Lees het artikel in het Nederlands Juristenblad.