ERC Advanced Grant voor VU-socioloog Maurice Crul voor onderzoek ‘BAM’

Maurice Crul, hoogleraar Onderwijs en Diversiteit, houder van de ECHO-leerstoel, ontving deze week de prestigieuze European Research Council Advanced Grant.

27-03-2017 | 9:51

De ERC Advanced Grant is de grootste individuele onderzoekssubsidie in Europa. In 2011 ontving Crul al de ERC Consolidatie Grant, toegekend voor zijn internationale onderzoek naar de opkomende elite onder de Turkse tweede generatie. Met de nieuwe vijfjarige subsidie van 2,5 miljoen euro zal hij het onderzoeksproject Becoming A Minority (BAM) uitvoeren aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Integratie van mensen van Nederlandse afkomst
Het centrale idee van BAM is dat er in het vakgebied veertig jaar lang onderzoek is gedaan naar migratie en naar de integratie van migranten en hun nakomelingen, maar dat het hoog tijd is om de focus te richten op de ontvangende groep. Ondanks dat vaak wel werd benadrukt dat integratie een tweezijdig proces is, heeft die groep volgens Crul nauwelijks aandacht gehad in onderzoek naar het integratieproces. De groep van Nederlandse afkomst laat echter in toenemende mate alarmerende ‘integratie uitkomsten’ zien. De steun voor anti-immigranten partijen zoals de PVV, maar ook zelfsegregatie op het gebied van wonen en de ‘witte vlucht’ in het onderwijs, laten zien dat er inmiddels sprake lijkt te zijn van een probleem met de integratie van mensen van Nederlandse afkomst in steden die gaandeweg superdivers zijn geworden.

Meerderheidsgroep
Crul gaat zich met het BAM-project vooral richten op steden en buurten waarin er geen meerderheidsgroep meer is. In Amerika worden dat soort steden ‘majority minority cities’ genoemd, meerderheid minderheden steden. Hoe verloopt het proces van integratie voor mensen van Nederlandse afkomst als zij ook zelf een numerieke minderheid vormen? De acht onderzoekers uit de projectgroep gaan dit onderzoeken in zes Europese steden. Drie havensteden: Rotterdam, Antwerpen en Malmö en drie financiële centra: Amsterdam, Frankfurt en Wenen.

Verschil Amsterdam en Rotterdam
Het startpunt voor het BAM-project was voor Crul het opvallende verschil tussen Amsterdam en Rotterdam, de twee steden waarin hij zelf als hoogleraar werkzaam is. Waar in Rotterdam bijna één op de drie mensen van Nederlandse afkomst op de PVV stemt, is dat aanzienlijk minder in Amsterdam. Hoe komt het dat in sommige steden de toenemende diversiteit in de stad en in de wijk door mensen als één van de grootste problemen wordt ervaren, terwijl dat in andere steden en wijken niet het geval lijkt te zijn? Welke voorwaarden of omstandigheden zijn er nodig om tot een geruisloze integratie van de oude meerderheidsgroep in superdiverse steden te komen? Crul zal zich de komende jaren vooral richten op de vraag waar en waarom integratie wel slaagt.

Fotograaf Reinier Gerritsen