Kiezer vindt integriteit en consciëntieusheid belangrijkste eigenschappen voor partijleiders

Kiezers zien hun ‘eigen’ partijleiders als meer integer en consciëntieuzer dan partijleiders van andere partijen. Deze eigenschappen lijken dus - in de ogen van kiezer - de belangrijkste te zijn voor een politicus. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en adviesbureau LTP Business Psychologists, dat is voortgekomen uit het VU Psychologisch Laboratorium, naar de oordelen van kiezers over de persoonlijkheden van politieke leiders van zeven politieke partijen.

13-03-2017 | 9:25

Voorbode
Een hoge score op aspecten die de kiezer belangrijk vindt kan voor een politicus een voorbode zijn van een goede verkiezingsuitslag. Mark Rutte (VVD) wordt door de kiezers vooral als extravert gezien, Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (Groen Links) scoren in het onderzoek van VU/LTP relatief hoog op ‘openheid voor ervaringen’ en Lodewijk Asscher (PvdA) en Sybrand Buma (CDA) op verdraagzaamheid. Emile Roemer (SP) scoort relatief hoog op integriteit en emotionaliteit. Geert Wilders (PVV) scoort hoog op ‘onconventionaliteit’.

Partijvoorkeur
Volgens VU-onderzoeker en projectleider Reinout de Vries laten deelnemers aan het onderzoek zich bij de persoonlijkheidsbeoordeling van politici meer leiden door partijvoorkeuren dan ze zelf beseffen. “Partijleiders die de voorkeur genieten beoordelen ze over het algemeen hoger op belangrijke aspecten als integriteit en consciëntieusheid.

Gevolgen voor formatie
Scoren op aspecten die in het stemhokje minder centraal staan, zoals openheid voor ervaringen en emotionaliteit, kan wel weer belangrijk zijn in de fase ná de verkiezingen. Rob Fraats (LTP): “Politieke leiders moeten mensen overtuigen dat ze in staat zijn veranderingen teweeg te brengen. Daarvoor moet worden samengewerkt. Hier tellen juist wèl de ‘zachte’ waarden. De lijsttrekkers worden door de respondenten ondergemiddeld gewaardeerd. Als die perceptie klopt, zou dat bij een formatie bemoeilijkend kunnen werken.”

Persoonlijkheidsvragenlijst
In het door VU en LTP ontwikkelde model werd de perceptie van de zeven politieke leiders op zes persoonlijkheidskenmerken gemeten. Vervolgens werd onderzocht welke daarvan de respondenten ook belangrijk vonden. Aan het onderzoek hebben 323 respondenten deelgenomen. Zij kregen een standaard persoonlijkheidsvragenlijst waarin ze een beoordeling over de persoonlijkheid van de politieke leiders moesten geven. De gemiddelde persoonlijkheidsbeoordelingen van de respondenten zijn vergeleken met de persoonlijkheidsscores van een representatieve normgroep uit de Nederlandse bevolking.