VU benoemt eerste hoogleraar Mediation van Nederland

Dick Allewijn is per 1 april 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Allewijn wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland.

21-03-2017 | 14:00

Mediation is een zelfstandig instrument voor conflictoplossing en een alternatief voor de gang naar de rechter. Als vorm van geschilbescherming is mediation een nieuw en uitdagend onderwerp voor academisch onderwijs en onderzoek. Met de komst van Dick Allewijn als bijzonder hoogleraar wordt een nieuwe impuls gegeven aan deze juridische professie. Allewijn legt uit: “De jurist van de toekomst geeft niet alleen vorm aan de rechtsstrijd, maar ook aan de rechtsvrede en kan zijn cliënten bijstaan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten.“

Wetenschappelijke bestudering mediation
De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en valt onder de innovatieve afstudeerrichting ‘Conflicthantering, rechtspraak en mediation’ van de VU. De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een opleidingsinstituut op het gebied van mediation. Deze instellingen verwachten dat de wetenschappelijke bestudering van mediation met deze benoeming gestimuleerd wordt en de beoefening daarmee naar een hoger plan wordt getild.

Dick Allewijn
Dick Allewijn (1952) is oud-rechter en oud-bestuurslid van de rechtbanken Den Haag en Amsterdam. Sinds 2000 voert hij zijn eigen mediationpraktijk; hij is een veelgevraagd publicist, docent en spreker over verschillende aspecten van het onderwerp mediation. Hij is lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators.