VU coördineert ontwikkeling model aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Dit vraagt om een breed bruikbaar landelijk model op basis waarvan lokale partijen een passende ketenaanpak kunnen realiseren. Sinds 1 februari 2017 zijn acht Nederlandse gemeenten, met subsidie van het ministerie van VWS, aan de slag om zo’n model te realiseren, als onderdeel van het project ‘Care for Obesity’ gecoördineerd door VU-gezondheidswetenschapper Jutka Halberstadt.

10-02-2017 | 8:27

Goede ondersteuning en zorg nodig
“Overgewicht is een complex probleem, waarbij het nodig is om te kijken naar de leefomgeving van het kind en het gezin,” benadrukt Halberstadt. “Goede ondersteuning en zorg die aansluit bij de thuissituatie is essentieel om deze kinderen een optimale kans te geven gezond op te groeien. Liefst niet in het ziekenhuis maar dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving. Dat is het uitgangspunt van de gemeentelijke proeftuinen.”

Op dit moment is de benodigde ondersteuning en zorg nog lang niet voor alle kinderen die het nodig hebben makkelijk beschikbaar. Wat voor veel gemeenten en professionals nog ontbreekt, is een model dat als kader dient voor de realisatie hiervan.

Acht proeftuinen
Sinds 1 februari 2017 bouwen acht proeftuinen gezamenlijk aan dit model dat eind 2018 wordt opgeleverd. Deze proeftuinen zijn Almere, Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Hierbij wordt voortgebouwd op de grote stappen die de afgelopen jaren al zijn gezet in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch in het ontwikkelen van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin.

In de lokale proeftuinen participeren alle partijen die van belang zijn voor het realiseren van een effectieve aanpak, zoals de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen maar ook professionals uit het sociale domein zoals pedagogen en professionals uit de jeugdhulpverlening.

Feestelijke aftrap
De feestelijke start van het proeftuinenproject vindt met de betrokken wethouders, GGD-en en zorgverzekeraars en in aanwezigheid van minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn plaats op de conferentie NL Vitaal: samen voor een gezonde jeugd op 11 februari in Amersfoort, waaraan ook onder meer VU-hoogleraren Erik Scherder en Jaap Seidell deelnemen. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025.

Landelijk en lokaal
Door continu kennis en ervaringen uit te wisselen, versterken de gemeentelijke proeftuinen elkaar de komende twee jaar. De grote diversiteit van de deelnemende gemeenten – qua bevolkingssamenstelling, grootte, aanwezige zorgverzekeraars en de mate waarin ze al een ketenaanpak hebben gerealiseerd – garandeert een compleet model, bruikbaar voor andere gemeenten. Dit project levert een landelijk toepasbaar model op met waar nodig ruimte voor lokale invulling. Uitgangpunt is dat de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas binnen de bestaande financiële kaders van gemeenten en zorgverzekeraars is in te passen.

De uitvoering van dit proeftuinenproject vindt plaats binnen het door de VU gecoördineerde programma Care for Obesity (C4O), dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Care for Obesity werkt nauw samen met Jongeren Op Gezond Gewicht, wiens integrale wijkgerichte JOGG-aanpak inmiddels in 119 gemeenten gebruikt wordt, zo ook binnen de acht gemeenten van het proeftuinenproject. 

Voor vragen over het proeftuinenproject kunt u contact opnemen met Jutka Halberstadt, landelijk projectmanager van Care for Obesity via tel: 06-53209626 of mail naar [email protected].

Voor vragen over NL Vitaal kunt u contact opnemen met Manager Communicatie Mieke Spaans, Jongeren Op Gezond Gewicht via tel: 06-10962471 of mail naar: [email protected]