Investering in versterken onderwijs heeft positief effect op studiesucces

Jaarverslag 2016 Vrije Universiteit Amsterdam gepubliceerd

06-07-2017 | 9:40

De investeringen in het versterken van het onderwijs en het verbeteren van het studiesucces van studenten hebben zichtbaar effect bij de Vrije Universiteit Amterdam (VU). De waardering voor het onderwijs aan de VU is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Het onderwijs wordt door zowel bachelor- (8,23) als masterstudenten (7,9) hoger gewaardeerd dan voorgaande jaren. Ook in het onderzoek hebben VU-onderzoekers een aantal belangrijke successen geboekt. Financieel staat de VU er beter voor: het geplande verlies waarmee de VU het boekjaar 2015 moest afsluiten is afgelopen jaar omgebogen naar een positief resultaat van 4,4 miljoen euro. Dit staat in het jaarverslag 2016 dat de VU heeft gepubliceerd.

De VU heeft de afgelopen jaren stevig ingezet in het versterken van het onderwijs en op het verbeteren van het studiesucces van studenten. De VU heeft tutoren en mentoren aangesteld om studenten persoonlijker te begeleiden en is activerend onderwijs ingevoerd waarbij studenten gestimuleerd worden snel en zelfstandig aan de slag te gaan. Een andere succesfactor is het organiseren van masterclasses voor middelbare scholieren in het VU Pre-University College, waardoor aankomend studenten een beter geïnformeerde studiekeuze kunnen maken. Mede door deze investeringen is het percentage studenten dat binnen vier jaar een bachelordiploma behaalt gestegen van 54 procent in 2008 naar 76 procent in 2016. 

Vicevoorzitter Marjolein Jansen: “We kunnen trots zijn op het resultaat van 2016. We hebben vorig jaar kans gezien om drie miljoen euro extra vrij te maken bovenop de voorziene middelen om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te vergroten. In onze meerjarenbegroting denken wij dat wij heel goed geslaagd zijn om een juiste balans te vinden tussen financiële gezondheid en de kwaliteit van Onderwijs & Onderzoek.”

Succesvolle onderzoekers
In 2016 hebben zeventien VU- onderzoekers een NWO Vernieuwingsimpuls toegewezen gekregen (tien Veni’s, vier Vidi’s, drie Vici’s) en zagen vier VU-onderzoekers hun onderzoek met een ERC Grant gehonoreerd (drie Starting Grants en één Advanced Grant). Twee VU-hoogleraren ontvingen in 2016 een NWO-Groot toekenning: een programma dat zich richt op vernieuwende wetenschappelijke apparatuur. Tenslotte ontvingen drie VU-wetenschappers een toekenning voor een groot interdisciplinair onderzoeksproject over de primaire verantwoordelijkheden van de universiteit op het gebied van kennisverwerving en onderwijs. Met het driejarig project is een bedrag van 1,75 miljoen euro gemoeid.

Positief financieel resultaat
Na enkele jaren van gepland verlies boekt de VU in 2016 een positief resultaat van 4,4 miljoen euro. Dit is beter dan de begroting die op 2 miljoen euro was ingeboekt. Het genormaliseerde resultaat komt uit op 3,4 miljoen euro. Het genormaliseerde resultaat geeft het beste beeld van de structurele financiële ontwikkeling van de VU.

Het jaarverslag 2016 is hier te downloaden.

Het Publieksverslag is hier in te zien.