Succesvolle mensen worden langer ingeschat

Lichaamslengte heeft invloed op hoe mensen elkaar beoordelen, hoe ze met elkaar omgaan en hoe we onszelf zien. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jill Knapen. ‘Lange’ mensen worden over het algemeen als meer succesvol gezien dan kleinere mensen. Sterker nog: uit haar onderzoek blijkt dat mensen die in onze ogen succesvol zijn, qua lengte zelfs groter worden ingeschat dan mensen die in onze ogen minder succesvol zijn. Met andere woorden: groter is beter en beter is groter.

13-09-2017 | 9:54

In onze taal wordt lengte al vaak gebruikt om menselijk gedrag te typeren, zoals ‘iemand klein krijgen’, ‘een grote mond hebben’, ‘uwe hoogheid’ en ‘op iemand neerkijken’. Maar in hoeverre gebruiken wij onze eigen lichaamslengte en die van anderen in ons sociale gedrag? Dat was de vraag die Knapen zich stelde. Zij probeert de kennis over de psychologie van lichaamslengte, of hoe lichaamslengte ons gedrag kan beïnvloeden, te vergroten. Knapen: “Mijn onderzoek heeft aangetoond dat lichaamslengte een belangrijke factor is in hoe wij anderen en onszelf beoordelen en ons gedrag hierop aanpassen. Zo koppelen wij iemands lichaamsomvang aan zijn of haar prestigieuze status en dit doen we sterker bij personen die bij onze eigen groep horen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer mensen de politieke leider van hun partij vergelijken met de leider van een andere partij.”

Napoleon complex
Knapen vond ook aanwijzingen voor het zogenaamde ‘Napoleon complex’. Hiervoor werd gebruik gemaakt van economische spellen in een lab situatie om competitieve interacties na te bootsen. Relatief kleine mannen vertoonden hierin ander gedrag om bepaalde middelen te verkrijgen ten opzichte van relatief lange mannen. Knapen: “Om verder onderzoek te kunnen doen naar zelfpercepties en sociale constructies van lichaamslengte heb ik een nieuwe vragenlijst ontwikkeld die hopelijk in de toekomst door andere wetenschappers kan worden gebruikt om menselijk gedrag in relatie tot lichaamslengte te bestuderen”.

Luister naar het interview met Jill Knapen op Radio 1.

Meer informatie over de promotie op vrijdag 15 september.