Mirjam van Praag nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de VU

De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag (49) benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur met ingang van 1 maart 2018.

30-10-2017 | 8:29

Van Praag is een prominente econometrist die zowel in binnen- als buitenland haar sporen heeft verdiend. Momenteel is zij hoogleraar Ondernemerschap aan de Copenhagen Business School in Kopenhagen waar zij de Maersk Mc-Kinney Moller leerstoel bezet. Daarvoor was zij hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de UvA. Van Praag was in 2006 de motor achter en eerste directeur van the Amsterdam Center for Entrepeneurship (ACE).

Naast haar huidige functie is zij op dit moment onder meer kroonlid van de Sociaal Economische Raad, toezichthouder bij Berlingske Media en neemt zij deel in verschillende adviesraden, academische netwerken en fellowships op het terrein van economie en ondernemerschap.

Wim Kuijken, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit, zegt over haar benoeming: “We zijn heel blij dat Mirjam van Praag zich aan onze universiteit wil binden. Wij zien in haar, als vooraanstaand wetenschapper met een breed wetenschappelijk en bestuurlijk netwerk  en met een internationale oriëntatie, een prima voorzitter van het CvB van de VU en een waardig opvolger van Jaap Winter. Mirjam van Praag onderschrijft het inclusiviteitskarakter, de diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid van de VU en zal de identiteit van de VU als voorzitter ook actief extern uitdragen.”

Het College van Bestuur van de VU verheugt zich op de komst van Mirjam van Praag en kijkt uit naar een collegiale en inspirerende samenwerking.

De benoeming werd voorbereid door een sollicitatiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en Universitaire Studentenraad en de vicevoorzitter van het College van Bestuur. Voorafgaand aan de benoeming zijn draagvlakgesprekken gevoerd met de decanen en dienstdirecteuren van de VU en met de Gezamenlijke Vergadering. Zij adviseerden eerder ook over het profiel van de nieuwe voorzitter.

Fotograaf: Christiaan Krouwels