Waardering VU-bacherloropleidingen weer hoger

In de nieuw verschenen Keuzegids Universiteiten 2018 krijgen de VU-bacheloropleidingen Biologie, Aardwetenschappen, Philosophy, Politics & Economics (PPE), Econometrie en Operationele Research, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’.

15-11-2017 | 8:03

Bacheloropleidingen met dit keurmerk behoren volgens de Keuzegids tot de beste opleidingen van het land.

Van de brede klassieke universiteiten maakt de VU de grootste groei in waardering. Dat resulteert in een gedeelde vierde plaats, slechts een punt achter de derde plaats. De resultaten laten zien dat de  waardering voor de bacheloropleidingen van de VU blijft stijgen. De keuzegids zet de VU op nummer een als het gaat om het percentage thuiswonende studenten (46 procent).

De Keuzegids Bachelor 2018 wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.). Resultaten zijn in te zien via www.keuzegids.org/ol