Acht Vidi's voor VU en VUmc

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan acht ervaren VU- en VUmc-onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend.

01-06-2018 | 0:00

Met deze Vidi kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

Veraverbeke1Sander Veraverbeke doet onderzoek naar bosbranden, met het Vidi-geld gaat hij bestuderen hoe bosbranden kansen creëren voor boomsoorten om noordwaarts op te rukken, en hoe dit het landschap en klimaat beïnvloedt. Hij zal onderzoek gaan doen in noordelijke regio’s zoals Alaska, Canada en Siberië. Vooral in Siberië (Rusland) zijn er relatief weinig metingen gedaan, dus die data zijn hard nodig.
BlanchetteJasmin Blanchette wil software ontwikkelen om wiskundigen te helpen om correcte bewijzen te schrijven. Blanchette en zijn collega’s zullen zich op getaltheorie richten, een wiskundetak die vooral gehele getallen betreft, en samenwerken met Nederlandse wiskundigen om te zorgen dat de software bruikbaar is en er een goed samenspel is met computer-algebrasystemen.
Titus
Onderzoek suggereert dat 85% van vroege sterfgevallen het gevolg is van gedrag, genetische predisposities en sociaal-economische omstandigheden. Het  project van econoom Titus Galama richt zich op deze vermeende grootste veroorzakers, gebruik makend van recente ontdekkingen in de genetica die het nu mogelijk maken veranderbare aspecten van omgeving te identificeren die beschermen tegen genetisch risico.
MarchantNathan Marchant gaat onderzoeken hoe het verslaafde brein de controle verliest. Alcoholverslaving is een hersenstoornis die gepaard gaat met verlies van controle over het gedrag. Marchant en zijn collega's willen met behulp van moderne technieken de hersencircuits opsporen die verantwoordelijk zijn voor dwangmatig alcoholgebruik en het grote risico op terugval. De onderzoekers gebruiken hiervoor een nieuw diermodel dat de blijvende drang naar alcohol ondanks de zeer negatieve gevolgen beschrijft.
JolineDiabetespatiënten hebben een tweemaal verhoogd cardiovasculair risico. Joline Beulens zal aantonen dat vaatverkalking van de middenlaag een onontdekte risicofactor is bij diabetes, leidend tot verstijving van de vaten en het hart. Zij zal behandelingsopties identificeren om vaatverkalking tegen te gaan.
Frances
Er zijn veel overeenkomsten tussen de klauw van een tijger en een aangepaste rechter hartkamer van patiënten met pulmonale arteriële hypertensie. Door hun unieke vorm zijn ze in staat hoge krachten te weerstaan. Frances Handoko-de Man gaat onderzoeken of rechter hartfalen behandeld kan worden door de vervorming van het hart te voorkomen.
MinHersenen bestaan voor een belangrijk deel uit zouten en water, waarbij de precieze verdeling van deze ingrediënten essentieel is. Bij sommige hersenziekten is die verdeling verstoord, waardoor witte stof chronisch gezwollen is, met ernstige gevolgen. Rogier Min van VUmc – afdeling Neurologie wil in beeld brengen hoe deze zwelling ontstaat, en wat eraan gedaan kan worden.
Neil Olver
Neil Olver gaat bruikbare algoritmes voor netwerkoptimalisaties ontwikkelen. De omvang en invloed van allerlei netwerken, zoals communicatie-, verkeers-, en sociale netwerken nemen voortdurend toe. In al deze toepassingen zien we dezelfde mathematische problemen met betrekking tot efficiënt ontwerp en gebruik ervan. Het doel is om snellere, meer inzichtelijke algoritmes te ontwerpen die leiden tot betere oplossingen.

Vidi
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 571 onderzoekers een onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er 86 gehonoreerd.