De genocide van 1994 tegen de Tutsi's in Rwanda

De ambassadeur van de Republiek Rwanda in Nederland, Jean Pierre Karabaranga, zal op 3 mei (18.00-19.00, KC-07) spreken over de genocide tegen de Tutsi’s in Rwanda. De toegang is gratis.

18-04-2018 | 16:34

Registeer gratis via: lecturerwanda.soz@vu.nl

In het kader van de honoursopleiding International Development, het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS-VU) van de Vrije Universiteit Amsterdam, organiseert dit evenement in samenwerking met Extensus (Honours Association Amsterdam). Tijdens deze lezing zal Zijne Excellentie de ambassadeur Jean Pierre Karabaranga spreken over de genocide tegen de Tutsi’s in Rwanda. Hij zal verschillende aspecten van de genocide behandelen en dit in het perspectief plaatsen van de huidige politieke context van Afrika. Zijn college sluit nauw aan bij het thema van dit jaar over 'Conflicthantering, Resolutie en Transformatie’.
De genocide in Rwanda in 1994 heeft de wereld geschokt vanwege de enorme onmenselijkheid en gruweldaden. Het was echter geen plotselinge of spontane uitbarsting van barbaars geweld. Net als bij andere gevallen van genocides vóór 1994, werd het voorbereid en uitgevoerd volgens een vooraf vastgesteld plan. Zijne Excellentie zal uitleggen hoe dit in de loop van de tijd zich heeft ontwikkeld en zal ingaan op de rol van de media en de internationale gemeenschap die gefaald hebben om de genocide te voorkomen.
Bovendien spreekt Zijne Excellentie over de huidige stand van zaken, vierentwintig jaar later, hoe genocide ontkenners en revisionisten de waarheid proberen te verbergen terwijl ze proberen een nieuw verhaal te verspreiden en daarbij de verantwoordelijkheid van de daders te bagatelliseren.
Slechts vierentwintig jaar later is Rwanda, tegen alle verwachtingen in, herrezen uit de as van de genocide en is het van een bijna mislukte staat in een modern ontwikkelingsland veranderd. Rwanda is tegenwoordig een snelgroeiende economie, met een jaarlijkse groei van het BBP van ten minste vijf procent (The EastAfrican, 2018).
De zaak van Rwanda laat zien dat samenlevingen een tragische situatie kunnen overwinnen. Als Rwanda het deed, zou elk ander land het kunnen doen.