Jaarverslag VU: meer studenten en positief financieel resultaat

Afgelopen jaar zijn er meer studenten aan de VU gaan studeren. Het aantal eerstejaars bachelorstudenten is met dertien procent gestegen en het aantal eerstejaars masterstudenten groeide met acht procent.

21-06-2018 | 14:42

De universiteit heeft ook meer ruimte kunnen bieden aan vluchteling-studenten en –wetenschappers. Wederom boekt de VU een positief financieel resultaat ondanks een forse investering op onderwijskwaliteit. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vrije Universiteit Amsterdam dat vandaag is gepubliceerd.

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten is met dertien procent gestegen naar 5.031 en het aantal eerstejaars masterstudenten groeide met acht procent naar 4.731. Van de bijna 23.000 studenten die bij de VU staan ingeschreven komen er 4.113 uit het buitenland. Deze groep is ruim 22 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Het aantal VU-studenten dat een semester in het buitenland studeerde is met 25 procent gestegen naar 616.

Vluchteling-studenten en -wetenschappers
Van alle universiteiten in Nederland heeft de VU het grootste aantal vluchteling-studenten in de reguliere opleidingen. Daarnaast hebben 651 vluchtelingen Nederlandse les gekregen en zijn 68 vluchtelingen via een schakeljaar voorbereid op een academische opleiding. De VU geeft, met steun van de VU-vereniging, onderdak aan onderzoekers die hun geboorteland hebben moeten ontvluchten. Zo konden in 2017 zes wetenschappers uit Iran en Irak hun wetenschappelijke werk aan de VU voortzetten.

Vicevoorzitter Marjolein Jansen: “We zijn tevreden met de goede resultaten die we in 2017 hebben geboekt. Ons jaarverslag laat veel positieve groei zien, waarvan de groei van het aantal eerstejaars en daarmee ons marktaandeel en het positieve financiële resultaat de belangrijkste cijfers zijn. Echt bijzonder vind ik dat we bij de VU het grootste aantal vluchteling-studenten in de reguliere opleidingen hebben en dat we zelfs aan wetenschappers die hun land moesten ontvluchten ruimte hebben kunnen bieden om hun wetenschappelijke werk bij ons voort te kunnen zetten.”

Kwaliteitsimpuls
De financiële dynamiek waarin de VU zich bevindt, wordt gekenmerkt door de afnemende financiering per student vanuit de overheid en toenemende concurrentie in zowel onderwijs als onderzoek. De VU anticipeert op deze ontwikkelingen via investeringen in de kwaliteit van onderwijs, het handhaven van het marktaandeel, het beperkt vergroten van de instroom van studenten en investering in de VU-campus ten behoeve van het verbeteren van de faciliteiten voor studenten, onderzoekers en medewerkers. Om dit te bereiken is een forse investering van bijna 30 miljoen euro in de verbetering van de onderwijskwaliteit gegaan. Ten opzichte van 2016 heeft de VU daarmee 5,6 miljoen euro meer geïnvesteerd in onderwijskwaliteit dan in het jaar ervoor.

Wederom positief financieel resultaat
De VU boekt in 2017 wederom een positief financieel resultaat. Het resultaat bedraagt 14,3 miljoen euro. Dit is 10 miljoen euro beter dan het begrote resultaat van 4,3 miljoen euro. Indien de lager dan begrootte afschrijvingen en de lager dan begrootte financiële baten en lasten buiten beschouwing worden gelaten is het resultaat € 0,9 mln hoger dan het begrote resultaat.

Het Publieksverslag is hier in te zien
Het jaarverslag 2017 is hier te downloaden