Muziekeducatie is geen luxeproduct

Muzieklessen hebben een positieve invloed op de cognitieve vaardigheden van kinderen

06-04-2018 | 10:33

Onderzoeker klinische neuromusicologie Artur Jaschke laat zien dat muziekonderwijs bijdraagt aan de planning, de controle van gedrag en het geheugen van kinderen. Artur Jaschke: “Muziek heeft niet alleen een intrinsieke waarde, zoals te lezen in de Cultuurnota van minister Ingrid van Engelshoven, maar ook een positieve invloed op de cognitieve vaardigheden van kinderen."

Voor het promotieonderzoek volgde Artur Jaschke 147 basisschoolkinderen gedurende 2,5 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die les krijgen in beeldende kunst beter presteren op visueel-ruimtelijke geheugentaken. Wat muziekeducatie betreft laten de testscores van de kinderen in deze groepen een duidelijke toename zien in de controle van gedrag, planning en verbale intelligentie. Deze resultaten tonen aan dat er een positieve invloed is van langdurig muziekonderwijs op cognitieve vaardigheden en academische prestaties.

Muziekeducatie en beeldende kunst
Onderzoek naar de effecten van muziekeducatie heeft toenemende belangstelling van de wetenschap. Niettemin zijn onderzoeken die het effect van muziekonderwijs op cognitieve functies aantonen nog steeds zeldzaam. Jaschke deelde voor zijn onderzoek kinderen in in vier groepen: twee groepen kregen muziekeducatie, een groep kreeg les in beeldende kunst en een groep kreeg geen kunstonderwijs. Met neuropsychologische tests onderzocht hij de verbale intelligentie en cognitieve vaardigheden. Daarnaast gaf een nationale leerlingmonitor inzicht in de academische prestaties.

Het onderzoek is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Neuroscience.