Rechtenstudenten leren beter pleiten via Virtual Reality

De VU en RUG ontvangen OCW-subsidie Open en online onderwijs voor Pleitvrij

26-04-2018 | 13:13

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Vrije Universiteit (VU) starten samen een innovatief onderwijsproject om rechtenstudenten beter te leren pleiten. Door inzet van Virtual Reality (VR) kunnen studenten van beide instellingen elkaar ontmoeten in een virtuele rechtszaal.

In deze authentieke maar virtuele setting ontvangen zij realtime feedback van medestudenten via een speciaal te ontwikkelen app. Hierdoor sluit het juridisch academisch onderwijs beter aan op de beroepspraktijk. Voor het project PleitVRij ontvangen de universiteiten subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Het project start 1 september en loopt twee jaar. Sylvia Moes, innovatiemanager Onderwijs van de Universiteitsbibliotheek neemt voor de VU deel aan het project.

Meer oefenen via VR-brillen
Het hoofddoel van het project PleitVRij is rechtenstudenten beter te leren pleiten, doordat ze meer kunnen oefenen en meer feedback krijgen. Dit gebeurt door het inrichten van een virtuele, maar authentieke rechtszaal waarin de studenten elkaar ontmoeten door middel van VR-brillen. Zo kunnen studenten oefenen in het pleiten, verschillende rollen aannemen, en vertrouwd raken met de omgeving van de rechtbank.  Bekijk het filmpje van de pitch in 2 minuten.

Klankbordgroep voor ophalen gebruikswensen
Om te zorgen voor een goede aansluiting op de wensen vanuit het RUG- en VU-rechtenonderwijs en vanuit het beroepenveld wordt een klankbordgroep ingericht. Deze zal bestaan uit docenten en studenten van  de RUG en VU en experts uit het beroepenveld.

Open source delen van ontwikkelde producten
Via de klankbordgroep haalt het project de gebruikswensen op en wordt de kwaliteit van de ontwikkelde producten gemonitord. Deze producten komen open source beschikbaar via SURFsharekit zodat andere instellingen deze ook kunnen gebruiken.

Open en Online Hoger Onderwijs
Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de vierde ronde van deze regeling zijn in totaal 39 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 12 door de minister zijn gehonoreerd. Daarvan vallen er zeven binnen de pijler Online onderwijs, waaronder PleitVRij van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. De commissie heeft het project zeer goed gewaardeerd. PleitVRij kreeg voor de vier beoordelingscriteria de volgende scores: Doel en doelgroep: 8,50; Beoogd resultaat en impact op onderwijs 8; Plan van aanpak 8; Planning, kosten en organisatie, 8,25.

Samenwerking VU en RUG
Vanuit de VU bestaat het projectteam uit Sylvia Moes (innovatiemanager Onderwijs UB), Hedwig van Rossum (coördinator Pleitoefening, afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, Faculteit der Rechtsgeleerdheid), en Noelle Swaan (beleidsmedewerker ICTO, Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Zij werken samen met collega’s van de RUG: Wilbert Kolkman (coördinator Studentenrechtbank), Gert-Jan Verheij (Centrum Informatietechnologie - CIT), Frans van Hoesel (CIT), Dennis van der Laan (CIT), Adriaan Wierenga (communicatietraining Studentenrechtbank) en Bart Beijer (onderwijs & kwaliteitszorg).