Nieuw instrument om existentiële angst te meten

Vincent van Bruggen onderzocht in hoeverre mensen angsten over belangrijke levensvragen ervaren. Hij maakte hiervoor gebruik van een nieuw ontwikkelde vragenlijst. Uit zijn onderzoek blijkt dat veel mensen deze ervaringen herkennen, zeker mensen met psychische klachten.

31-01-2018 | 9:26

Wat is de zin van mijn leven? Wie kent me nu echt? Maak ik wel de goede keuzes? Wat als ik doodga? Grote vragen, waar veel mensen af en toe wel eens bij stilstaan. Dit soort vragen kunnen ook angst oproepen en sommige mensen worden zo door deze angsten beheerst dat ze professionele hulp zoeken. Het spreekt niet vanzelf dat ze dan een hulpverlener treffen die ook op deze vragen in kan gaan. Standaardtherapieën lijken hier namelijk weinig aandacht voor te hebben. De nieuwe vragenlijst kan nu worden gebruikt om in de hulpverlening meer in te gaan op deze vragen en ook om te onderzoeken hoe mensen hier beter bij geholpen kunnen worden.

Voorafgaand aan de promotie is er een symposium over het onderwerp.