Scripties over godslastering in Nederland en wateropvang in Afrika vallen in de prijzen

Met scripties over godslastering in Nederland en wateropvangsystemen in Afrika winnen Marie Hemelrijk en Mirja Schoderer de VU Scriptieprijs 2017 voor respectievelijk hun bachelor- en masterscriptie.

31-01-2018 | 11:10

Godslastering in Nederland
Rechtenstudent Marie Hemelrijk begon haar bacheloronderzoek bij de strafbaarheidsstelling van smadelijke godslastering door minister van Justitie Jan Donner in 1932 en dook in de geschiedenis die aan deze wet voorafging. Zo kwam zij uit in een historisch overzicht van de strafbaarheid van godslastering door de eeuwen heen en wint zij hiermee de VU Bachelorscriptie prijs 2017. Haar belangrijkste bevinding is dat er steeds weer een andere aanleiding was om godslastering te verbieden in Nederland.

Volgens de jury van de VU Scriptieprijs is haar bachelorscriptie “een mooie combinatie van creativiteit en wetenschappelijk inzicht”. De jury prijst in haar rapport haar schrijfstijl en met name de leesbaarheid en het analytisch goed onderbouwde betoog. “Het thema is actueel en wordt zeer compleet en helder beschreven. Het onderwerp wordt vanuit een originele invalshoek benaderd en zeer grondig behandeld”, aldus de jury. 

Wateropvang in Afrika
Hebben de wateropvangsystemen die gebouwd zijn door internationale hulporganisaties nut en worden ze volledig benut door hun gebruikers? Mirja Schoderer, student master environment and resource management, onderzocht het gebruik van wateropvangsystemen op het Keniaanse platteland en wint hiermee de VU Masterscriptie prijs 2017.

Internationale hulporganisaties investeren op basis van theoretische aannames veel geld in het opvangen van water in Afrika om hongersnood te voorkomen en de voedselproductie te bevorderen. Uit het onderzoek van Mirja blijkt dat de boerenfamilies zich wel beter voorbereiden op droogte en zich veiliger voelen, maar het water wordt in beperkte mate gebruikt voor de irrigatie van hun landbouwgrond. Zij zien het water als te kostbaar om het op hun land te sproeien, omdat bij veel gezinnen vrouwen en kinderen hele stukken lopen om water te halen uit de nabij gelegen rivier. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet naar school gaan en vrouwen geen ander werk doen, volgens Schoderer.

Het juryrapport prijst Mirja om het werk dat zij verrichtte om de data voor haar studie te verzamelen, en de jury is onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee zij haar analyse en bevindingen, in uitstekend Engels, beschrijft. Volgens de jury getuigt haar relevante werk van een goede kritisch wetenschappelijke houding; het is theoretisch adequaat en eindigt met een goede discussie.

Mirja en Marie ontvingen hun prijzen tijdens een speciale avond op 30 januari in de Agorazaal. De jury van de VU scriptieprijzen 2016-2017 bestaat uit voorzitter Joke van Saane en o.a. emeritus hoogleraren Frank van der Duijn Schouten, Harmen Verbruggen en Jos Beishuizen. Zij maakten een keuze uit de veertien bachelor- en negen masterscripties die de faculteiten voordroegen.

Foto: Yvonne Compier