VU tekent VN-verklaring voor verbeteren mogelijkheden studeren met beperking

De Vrije Universiteit Amsterdam gaat werk maken van het verbeteren van de mogelijkheden om te kunnen studeren met een functiebeperking.

26-01-2018 | 10:10

Donderdag 25 januari ondertekende Guus Schreiber, decaan Bètawetenschappen, namens de VU een intentieverklaring waarin afspraken zijn opgenomen voor bijvoorbeeld betere fysieke en digitale toegankelijkheid. De VU en de Universiteit Leiden zijn de eerste universiteiten die zich committeren aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarvan het doel is om studeren voor iedereen mogelijk te maken. De doelstellingen die uit de getekende verklaring voortvloeien worden de komende jaren (tot 2020) uitgewerkt en gerealiseerd.

“De VU heeft al een scala aan initiatieven voor het ondersteunen van studenten met een handicap” aldus Schreiber. “De voedingsbodem is er binnen de VU om de doelstellingen van dit verdrag te verwezenlijken. Het is nu zaak om deze lokale initiatieven om te zetten in structureel VU-beleid. Digitale toegankelijkheid vergt bijvoorbeeld dat je zo min mogelijk aannames doet over hoe, waar en wie gebruik maakt van de digitale dienst. Dan kan iedereen vervolgens die dienst op zijn of haar eigen manier gebruiken, indien nodig met specifieke hulpmiddelen. Dat is voor iedereen beter, niet alleen voor studenten met een handicap. Technisch is dat helemaal niet zo moeilijk; het vergt wel bewustwording bij degenen die de keuzes maken voor bijvoorbeeld de te gebruiken software. Zo wordt de VU nog veel inclusiever.”