ML-III Lab in O|2 Labgebouw VU en Amsterdam UMC in gebruik

5 juli zijn de laboratoria voor onderzoek naar gevaarlijke pathogene micro-organismen, waaronder tuberculose, geopend.

09-07-2018 | 9:40

In 2017 stierven wereldwijd 1,7 miljoen mensen aan tuberculose en dat maakt deze ziekte de meest dodelijke ziekte van dit moment. Mensen met actieve XDR-TB (resistente vorm van tuberculose) hebben een overlijdensrisico van 65% en dat percentage is zelfs hoger dan ebola. Dit komt voor een deel omdat de bacterie uitzonderlijk besmettelijk is en er sprake is van een groeiende multiresistente epidemie. Daarnaast is er te weinig onderzoeksgeld beschikbaar, blijkt uit het rapport van de WHO.  

Nieuw ML-III Lab
In het nieuwe ML-III lab, in het O|2 Labgebouw, kunnen de VU en Amsterdam UMC, locatie VUmc fundamenteel onderzoek doen naar de verspreiding en resistentie van die bacterie. Het ML-III Lab is belangrijk om de volgende generatie antibiotica te ontwikkelen om resistente bacteriën effectief te bestrijden. Het Lab bestaat uit drie laboratoria van beheersingsniveau III, zodat er parallel aan verschillende onderzoekslijnen gewerkt kan worden. De VU beschikte al over een klein ML-III Lab in de Medische Faculteit, maar de nieuwe faciliteit in O|2 is beter uitgerust en voldoet aan de huidige normen voor een niveau III lab. 

Veiligheidsvoorzieningen
Het ML-III Lab is een campusbrede voorziening, speciaal ingericht voor wetenschappers die werken met ernstige ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en virussen. De medewerkers kunnen er veilig werken en verspreiding van de micro-organismen naar het milieu wordt voorkomen. Zo is er onder andere een gescheiden luchthuishouding met onderdruk ten opzichte van de rest van het gebouw en de afgevoerde lucht wordt zorgvuldig gefilterd. Daarnaast is er een speciaal kledingregime in de faciliteit en moeten medewerkers uitvoerig getraind zijn voordat ze kunnen werken in het laboratorium.  

Hoogleraar Moleculaire en medische microbiologie Wilbert Bitter van de VU en Amsterdam UMC: “Onderzoek in een ML-III Lab is een zware verantwoordelijkheid en verplichting, zowel voor de onderzoeker als voor de universiteit. Maar het willen bestuderen, ontrafelen en een oplossing bieden voor gevaarlijke pathogene micro-organismen is een maatschappelijk doel wat daar ruimschoots tegenop weegt. Dit nieuwe laboratorium biedt ons die gelegenheid en wij zullen deze zo goed mogelijk benutten. 

O|2Labgebouw
Het O|2 Labgebouw is sinds 2016 in gebruik door onderzoekers van de VU en Amsterdam UMC en het heeft diverse onderzoekslaboratoria: chemische laboratoria, een radionuclidenlaboratorium en microbiologische laboratoria voor onderzoek met ziekteverwekkende micro-organismen van verschillende risiconiveaus. In het multifunctionele O|2 Labgebouw vindt topwetenschappelijk onderzoek plaats naar vraagstukken op het gebied van Human Life Sciences. Er werken onderzoekers ‘from bench to bedside’, van molecuul, tot cel, tot weefsel tot patiënt. Gezondheidsvraagstukken bij patiënten in de kliniek gaan naar het lab en de ontdekkingen in het lab weer terug naar de kliniek. 

Dirk Bald, Teamleider bij de afdeling Moleculaire Celbiologie VU: Antibioticaresistenteziekteverwekkende bacteriën vormen wereldwijd een groot medisch probleem en zijn een enorme uitdaging voor nieuw onderzoek. Wij bestuderen de stofwisseling van ziekteverwekkers, met name de tuberculose bacterie, om ‘zwakke punten‘ van deze bacteriën te vinden en hier nieuwe antibiotica voor zoeken.”