Duurzame ontwikkeling kan niet zonder aandacht voor religie

VU start bijzondere leerstoel samen met ICCO en ACT Alliance

16-11-2018 | 11:37

Sinds 2015 worden wereldwijde uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering aangepakt in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot nu toe is er echter nauwelijks aandacht voor de rol van religie in het bereiken van de SDG’s, terwijl religie voor het overgrote deel van de wereldbevolking een belangrijke rol speelt. Meer inzicht is dan ook cruciaal, maar Westerse seculiere landen en organisaties weten daar vaak geen raad mee. Daarom start de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam samen met ontwikkelingsorganisaties ICCO en ACT Alliance per 1 januari 2019 de bijzondere leerstoel ‘Religion and Sustainable Development’. Dr. Azza Karam, werkzaam bij de Verenigde Naties (VN), wordt de nieuwe bijzondere hoogleraar.

Karam heeft wereldwijd een grote bekendheid op het terrein van religie en ontwikkelingswerk. Zij is onder meer voorzitter van de VN-taskforce voor de samenwerking met faith-based organisaties. Ze is verguld met deze internationaal belangrijke leerstoel: “Het is vreemd dat religie tot nu toe geen rol speelt in de internationale duurzaamheidsdoelen, vooral omdat meer dan tachtig procent van de wereldbevolking religieus is. Dat de VU dit onderkent met een leerstoel is de juiste start, juist omdat religie een grote rol speelt als het bijvoorbeeld gaat over gender, onderwijs, vredesopbouw, maar ook armoede en klimaatverandering.”

Sustainable Development Goals
De SDG’s worden steeds belangrijker in het beleid van overheden. De internationale uitdaging is om deze doelen te bereiken in 2030. Ook Nederland rapporteert jaarlijks over de voortgang. De leerstoel en het VU Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling organiseren daarom in de komende jaren samen met NGO’s en de Nederlandse overheid rondetafelgesprekken over religie in de SDG’s. Ruard Ganzevoort, decaan van de Faculteit Religie en Theologie: “In deze rondetafels bespreken we bijvoorbeeld de rol van religie voor de positie van vrouwen of het reageren op klimaatverandering. Menselijk handelen staat niet op zichzelf, maar wordt vaak sterk beïnvloed door onderliggende beelden over mens, natuur en wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld armoede en klimaatverandering gaat dan niet alleen over technische antwoorden, maar richt ons ook op onderliggende waardepatronen en wereldbeelden, zowel religieus als seculier.”

Religieuze gemeenschappen
Naast deze culturele en religieuze waardenpatronen gaat het onderzoek over de rol van de vele religieus geïnspireerde NGO’s. Marinus Verweij, voorzitter van ontwikkelingsorganisatie ICCO:  “Het onderzoek kijkt ook naar het fijnmazige netwerk van kerken, moskeeën, synagogen en tempels overal in de wereld. Dit netwerk is te vinden op plaatsen waar overheden en bijvoorbeeld de VN vaak niet kunnen komen”. In Nederland en wereldwijd zijn kerken en andere religieuze gemeenschappen betrokken bij thema’s als duurzaamheid, sociale gerechtigheid en vredesopbouw. Voor blijvende veranderingen is dit netwerk van geloofsgemeenschappen een belangrijke bondgenoot, maar dat vraagt wel altijd tegelijk een kritische blik.

181116 Azza Karam TekstOver Azza Karam
Azza Karam is senior adviseur met de portefeuille cultuur bij het Population Fund van de VN en is voorzitter van de VN-taskforce voor de samenwerking met religieuze organisaties. Zij heeft een Egyptische en Nederlandse achtergrond en promoveerde aan de UvA op een onderzoek naar religie, beleid en gender. Ze doceerde aan verschillende universiteiten en werkt inmiddels vele jaren bij verschillende VN-organisaties op het snijvlak van cultuur, religie en ontwikkeling.